پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
آمار
امروز : 2
ديروز : 2
افراد آنلاين : 1
همه : 508
 
منابع ازمون دكترا
نوشته شده در ۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت : ۰۲:۰۶:۳۰
نویسنده : sam
نظرات (0)

 

 

به داوطلبان كنكور دكتري وزارت بهداشت 98-99 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور دكتراي وزارت بهداشت 98-99 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون دكتراي وزارت بهداشت 98-99 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمت سوالات متداول دكتراي وزارت بهداشت 98-99 و اخبار دكتري وزارت بهداشت 98-99 و مشاوره دكتراي وزارت بهداشت 98-99 را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

2- زمان ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

3- زمان برگزاري آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

4- ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

5- دفترچه ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

6- شرايط ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

7- مدارك ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

8- هزينه ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

9- فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

10- كارت ورود به جلسه آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

11- تمديد مهلت ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

12- ويرايش اطلاعات ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 98-99

13- نتايج اوليه آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

14- توضيحات كارنامه آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

15- مصاحبه دكتري وزارت بهداشت 98-99

16- شهريه دكتري وزارت بهداشت 98-99

17- دفترچه انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 98-99

18- انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 98-99

19- تاثير سهميه در انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 98-99

20- نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري وزارت بهداشت 98-99

 

به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد 98-99 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 98-99 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور ارشد 98-99 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون ارشد 98-99 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمت سوالات متداول ارشد 98-99 و اخبار كارشناسي ارشد 98-99 و مشاوره ارشد 98-99 را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع كنكور كارشناسي ارشد 98-99

2- زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

3- زمان برگزاري كنكور كارشناسي ارشد 98-99

4- ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

5- ثبت نام كارشناسي ارشد 98-99 دانشگاه آزاد

6- دفترچه ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

7- شرايط ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

8- مدارك ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

9- هزينه ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

10- نتايج كارشناسي ارشد 98-99 دانشگاه آزاد

11- كارت ورود به جلسه كنكور كارشناسي ارشد 98-99

12- تمديد مهلت ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

13- ويرايش ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 98-99

14- نتايج كارشناسي ارشد 98-99

15- توضيحات كارنامه كارشناسي ارشد 98-99

16- شهريه كارشناسي ارشد 98-99

17- شهريه كارشناسي ارشد 98-99 دانشگاه آزاد

18- دفترچه انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98-99

19- انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98-99

20- اعلام نتايج انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98-99

21- دفترچه انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98-99 دانشگاه آزاد

22- انتخاب رشته كارشناسي ارشد 98-99 دانشگاه آزاد

23- اعلام نتايج انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98-99

24- شناسه انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98-99

 

به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور ارشد وزارت بهداشت 98-99 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون ارشد وزارت بهداشت 98-99 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت 98-99 و اخبار كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99 و مشاوره ارشد وزارت بهداشت 98-99 را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

2- زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

3- زمان برگزاري كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

4- ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

5- دفترچه ثبت نام كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

6- شرايط ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

7- مدارك ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

8- هزينه ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

9- كارت ورود به جلسه كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

10- تمديد مهلت ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

11- ويرايش اطلاعات ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

12- نتايج ارشد وزارت بهداشت 98-99

13- توضيحات كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

14 شهريه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

15- دفترچه انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

16- انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

17- اعلام نتايج انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98-99

 

 

به داوطلبان كنكور دكتري 1399-1400 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دكتري 1399-1400 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور دكترا 1399-1400 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون دكتراي 1399-1400 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمت سوالات متداول دكتراي 1399-1400 و اخبار دكتري 1399-1400 و مشاوره دكتراي 1399-1400 را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع آزمون دكتري 1399-1400

2- زمان ثبت نام آزمون دكتري 1399-1400

3- زمان برگزاري آزمون دكتري 1399-1400

4- ثبت نام دكتري 1399-1400

5- ثبت نام دكتري 1399-1400 دانشگاه آزاد

6- دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 1399-1400

7- شرايط ثبت نام دكتري 1399-1400

8- مدارك ثبت نام دكتري 1399-1400

9- هزينه ثبت نام دكتري 1399-1400

10- فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري 1399-1400

11- كارت ورود به جلسه آزمون دكتري 1399-1400

12- تمديد مهلت ثبت نام دكتري 1399-1400

13- ويرايش اطلاعات ثبت نام دكتري 1399-1400

14- نتايج اوليه آزمون دكتري 1399-1400

15- توضيحات كارنامه آزمون دكتري 1399-1400

16- مصاحبه دكتري 1399-1400

17- مصاحبه دكتري 1399-1400 دانشگاه آزاد

18- شهريه دكتري 1399-1400

19- شهريه دكتري 1399-1400 دانشگاه آزاد

20- دفترچه انتخاب رشته دكتري 1399-1400

21- انتخاب رشته دكتري 1399-1400

22- تاثير سهميه در انتخاب رشته دكتري 1399-1400

23- نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 1399-1400

24- دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 1399-1400

25- انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 1399-1400

26- نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري دانشگاه آزاد 1399-1400

27- شناسه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 1399-1400

 

 

 به داوطلبان كنكور دكتري وزارت بهداشت 1399-1400 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور دكتراي وزارت بهداشت 1399-1400 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون دكتراي وزارت بهداشت 1399-1400 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمت سوالات متداول دكتراي وزارت بهداشت 1399-1400 و اخبار دكتري وزارت بهداشت 1399-1400 و مشاوره دكتراي وزارت بهداشت 1399-1400را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

2- زمان ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

3- زمان برگزاري آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

4- ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

5- دفترچه ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

6- شرايط ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

7- مدارك ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

8- هزينه ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

9- فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

10- كارت ورود به جلسه آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

11- تمديد مهلت ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

12- ويرايش اطلاعات ثبت نام دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

13- نتايج اوليه آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

14- توضيحات كارنامه آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

15- مصاحبه دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

16- شهريه دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

17- دفترچه انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

18- انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

19- تاثير سهميه در انتخاب رشته دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

20- نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري وزارت بهداشت 1399-1400

 

 

به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد 1399-1400 توصيه مي شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 1399-1400 را كه در زير آمده است را به صورت كامل مطالعه كنند و با توجه به شرايط و ضوابط كنكور ارشد 1399-1400 برنامه ريزي خود را انجام دهند تا بتوانند قبولي در آزمون ارشد 1399-1400 سال جاري را تجربه كنند. در ضمن پيشنهاد مي شود قسمتسوالات متداول ارشد 1399-1400 و اخبار كارشناسي ارشد 1399-1400 و مشاوره ارشد 1399-1400 را نيز مورد بازديد قرار دهند.

1- منابع كنكور كارشناسي ارشد 1399-1400

2- زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد 1399-1400

3- زمان برگزاري كنكور كارشناسي ارشد 1399-1400

4- 
:: برچسب‌ها: منابع,ازمون,دكترا,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,|منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون دكتري ,منابع آزمون كارشناسي ارشد،

 عوارض داشتن لبخند هاليوودي
نوشته شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت : ۱۱:۱۰:۲۰
نویسنده : sam
نظرات (0)

دندانپزشكي زيبايي

دندانپزشكي به دو بخش دندانپزشكي زيبايي و دندانپزشكي ترميمي تقسيم مي شود كه هر كدوم بنا به تشخيص و تخصص خود دندانپزشك از روش هاي ترميمي و زيبايي متفاوتي مانند كاشت دندان ، لمينت دندان، ارتودنسي و بليچينگ و ... در جهت درمان ناهنجاري هاي دهان و دندان و همچنين اصلاح طرح لبخند از آن استفاده مي كنند

اقداماتي كه در جهت بهبود ظاهري دندان ها، لثه ها يا كام، انجام مي شود دندانپزشكي زيبايي ناميده مي شود.با اين حال برخي از درمان هاي زيبايي دندان باعث افزايش سلامت دندان نيز مي شوند به عنوان مثال پركردگي هاي سراميكي رنگ دندان ظاهر بهتري دارند و حتي در مقايسه با پركردگي هاي فلزي، نيازمند تراشيدن مقدار كمتري از ميناي دندان مي باشند.دندانپزشكي زيبايي ممكن است شامل اضافه كردن يا حذف موادي از دندان باشد. برخي از دندان پزشكان، تمايل به دندانپزشكي زيبايي از نوع دارند و اين به معني پرهيز از هر اقدام غير قابل بازگشتي است كه روي دندان ها انجام مي شود.اقدامات دوستدار دندان شامل سفيد كردن دندان، برخي ارتودنسي هاي كوتاه مدت و رزين كامپوزيت مي باشد.امروزه پر طرفدارترين درمان در دندانپزشكي ترميم و زيبايي ، سفيد كردن يا بليچينگ دندان است.

خدمات دندانپزشكي ترميم و زيبايي

ارتودنسي نامرئي


محبوب‌ترين جايگزين بريس‌هاي ارتودنسي، بريس‌هاي نامرئي هستند زيرا همانطور كه نام آن‌ها نشان مي‌دهد، اين بريس‌ها ديده نمي‌شوند. اين بريس‌ها نيز دندان‌ها را به همان روش بريس‌هاي معمولي ارتودنسي مرتب مي‌كنند، با اين تفاوت كه هنگام استفاده از آن‌ها، لبخند ظاهر طبيعي خود را از دست نمي‌دهد.

اينله و اُنله كردن كه به آن پركردگي هاي غير مستقيم نيز مي گويند توسط آزمايشگاه ساخته مي شود و براي پوسيدگي هاي خفيف تا متوسط يا آنهايي كه ساختار كافي براي قرار گرفتن پركردگي را ندارند، مورد استفاده قرار مي گيرد.اينله بدون آسيب رساندن به نوك دندان مستقيما روي سطح دندان نصب مي شود.زماني كه سطح يا قسمتي از دندان تخريب مي شود به جاي روكش از اُنله براي پوشاندن سطح كلي دندان استفاده مي شود.اينله و اُنله در آزمايشگاه از مواد رزين كامپوزيت ساخته مي شوند و به كمك چسب دندان به دندان چسبيده مي شوند. اينله و اُنله كردن دندان باعث استحكام دندان، بازگشت دندان به شكل طبيعي و جلوگيري از پوسيدگي هاي بيشتر و بدتر شدن آن مي شود.

بليچينگ

بليچينگ پروسه اي شيميايي است كه به منظور سفيد كردن دندان ها استفاده مي شود و بسيار محبوب و متداول است.برخي افراد براي از بين بردن لكه هاي دندانهايشان از بليچينگ استفاده مي كنند در حالي كه ديگران تنها براي سفيد تر كردن دندان ها از آن استفاده مي كنند. تغيير رنگ روي ميناي دندان اتفاق مي افتد و مي تواند علل مختلفي داشته باشد مانند برخي داروها، قهوه، چاي و سيگار.تغيير رنگ همچنين مي تواند ارثي يا به دليل بالا رفتن سن باشد. بليچينگ مي تواند توسط دندانپزشك زيبايي و در مطب وي انجام شود و يا زير نظر دندانپزشك و در منزل انجام شود. بسياري از بيماران انجام بليچينگ در منزل را به دندانپزشكي ترجيح مي دهند زيرا در منزل راحت ترند. درمان زماني آغاز مي شود كه دندانپزشك قالبي سفارشي براي دندان هايتان مي سازد تا مطمئن شود كه مقدار ماده ي سفيد كننده كه قرار است استفاده شود، صحيح است و دندان ها به طور كامل در تماس با ماده ي بليچينگ قرار مي گيرند. معمولا سفيد كردن دندان ها در منزل با توجه به ميزان سفيدي مطلوب براي هر بيمار، بين ۲ تا ۴ هفته مي انجامد. براي سفيد كردن دندان ها در مطب دندانپزشك، بيمار لازم است يك يا چند بار به دندانپزشك خود مراجعه كند. هر جلسه ۴۵ دقيقه تا يك ساعت به طول مي انجامد.


لمينت

ونير لايه ي بسيار نازكي از مواد است كه روي سطح دندان قرار داده مي شود تا ترك و شكستگي هاي دندان را برطرف كند و يا ظاهري زيبا به آنها ببخشد.

اين ونيرها يا از جنس پرسلين و يا رزين كامپوزيت مي باشند. رزين ماده ي مايعي است كه مي تواند تبديل به جامدي سخت و دائمي شود.اين ماده به دليل توانايي در پيوند قوي با دندان و همچنين رنگ دندان بودن، در دندانپزشكي بسيار پر كاربرد است.اين ونير ها در مطب دندانپزشك مستقيما روي دندان قرار مي گيرند و توسط دندانپزشك شكل مي گيرند و سپس با اشعه مخصوص محكم مي شوند.نوع ديگري از ونير ها لمينت يا ونير سراميكي نام دارند كه حالت پوسته دارند.اين پوسته هاي سراميكي بر اساس قالب دندان هاي بيمار در آزمايشگاه توليد مي شوند و سپس روي دندان ها چسبانده مي شوند.روند لمينت كردن دندان ها دو يا چند جلسه به طول مي انجامد در حالي كه ونير كامپوزيت طي يك جلسه قابل انجام است.


بريج دندان

بريج ها فضاي خالي بين دندان ها و يا جاي دندان از دست رفته را پر مي كنند و تنها جنبه ي زيبايي ندارند. بريجها به عنوان روشي مقرون به صرفه تر و اجمالي تر از ايمپلنت و ارتودنسي، مي توانند ظاهر دندان ها را بدون جاگذاري (ايمپلنت) يا صاف كردن (ارتودنسي) بهبود بخشند. روكش نيز مانند بريج به اصلاح دندان هاي شكسته يا ترك خورده كمك مي كند و آنها را به شكل طبيعي شان باز مي گرداند. روكش هاي سراميكي مي توانند در يك جلسه روي دندان نصب شوند. همچنين مي توان از آنها در پركردگي هاي بزرگ نيز استفاده كرد.

باندينگ

باندينگ ماده اي به رنگ دندان است كه براي پركردن فضا هاي خالي و يا تغيير دادن رنگ دندان استفاده مي شود. كار باندينگ تنها طي يك جلسه انجام مي شود و مي تواند تا سال ها در دهان دوام بياورد. باندينگها نسبت به ديگر درمان هاي اين چنيني بيشتر مستعد لكه دار شدن يا شكسته شدن هستند. زماني كه دندان دچار پوسيدگي يا شكستگي مي شود باندينگ رزين كامپوزيت مي تواند بهترين گزينه براي درمان باشد. همچنين باندينگ مي تواند به عنوان پركردگي هاي رنگ دندان براي پوسيدگي هاي كوچك نيز استفاده شود. به علاوه از باندينگ براي از بين بردن فضا هاي بين دندان ها يا پوشاندن سطح خارجي دندان ها به منظور تغيير رنگ و شكل دندان استفاده مي شود.

تراشيدن و شكل دادن ميناي دندان


شكل دادن و تراشيدن ميناي دندان شامل حذف يا تراش دادن قسمتي از ميناي دندان به منظور بهبود ظاهر دندان ها مي باشد.دندانپزشكان ممكن است اين روند را با باندينگ يا ونير تركيب كنند.اين روند معمولا براي تغيير طول، شكل و موقعيت دندان استفاده مي شود و مي تواند مشكلات زير را حل كند:

دندان هاي كج يا همپوشاني شده
دندان هاي شكسته يا نامرتب
مشكلات جزئي بايت
اگر دندان هايي طبيعي و سالم داريد و هنوز مقدار مناسبي استخوان بين دندان هايتان براي حمايت از آنها وجود دارد، مي توانيد كانديد خوبي براي تراش يا شكل دادن به دندان هايتان باشيد.

ايمپلنت

ايمپلنت ها براي جايگزيني دندان از دست رفته استفاده مي شوند.در روند ايمپلنت كردن، دندانپزشك پيچ تيتانيومي كوچكي را در محل دندان از دست رفته، وارد استخوان فك مي كند كه به عنوان پايه ي روكش ايمپلنت عمل مي كند. ايمپلنت از دندان هاي اطراف قابل تشخيص نيست و پس از پيوند خوردن ايمپلنت با استخوان و بافت هاي مجاور دنداني امن و هميشگي براي بيمار خواهد شد. بيماران بايد بهداشت دهان و دندان را در طول دوره جاگذاري ايمپلنت به طور كامل رعايت كنند تا ماده پلاك و ذرات باقي مانده ي غذايي از محل ايمپلنت پاك شوند.

درمان هاي ديگر زيبايي لثه


دسته اي ديگر از درمان هاي زيبايي نيز مي توانند لبخند شما را بهبود بخشند.اين درمان ها مي توانند در زمينه هاي زير به بيمار كمك كنند.

نامتقارن بودن خط لثه دندان هايي كه بسيار بلند يا بسيار كوتاه مي باشند ريشه هاي مشخص و نمايان عقب نشيني لثه ها يا استخوان فك در صورتي كه دچار اين چنين مشكلاتي هستيد و درباره ي ظاهر دندان خود نگرانيد از دندانپزشك خود بپرسيد كه بهترين گزينه ي موجود براي اصلاح مشكل و بهبود لبخندتان چه مي باشد.

حقيقت هايي درباره دندانپزشكي ترميم و زيبايي


دندانپزشكي ترميم و زيبايي نوعي سرمايه گذاري براي آينده مي باشد با بالا رفتن سن، بسياري از ويژگي هاي جسماني افراد تغيير خواهد كرد. با اين حال مهم نيست چند سال داريد زيرا تحقيقات نشان داده است كه لبخند افراد هميشه اثر بخشي خود را بر اطرافيان دارد. برخي افراد براي اثرگذاري بيشتر روي اطرافيان زير تيغ جراحي هاي زيبايي مي روند اما نهايتا لبخند تنها چيزي است كه تاثير فراواني در اولين نگاه بر طرف مقابل مي گذارد.

 

دندانپزشكي ترميم و زيبايي تركيب هنر و علم است با اينكه يك دندانپزشك عمومي هم مي تواند برخي درمان هاي ترميم و زيبايي را (مانند ونير كردن و سفيد كردن) انجام دهد و با استفاده از ابزار هاي كامل لبخندي را تغيير دهد يا احيا كند اما اين كافي نيست.دندانپزشكي ترميم و زيبايي نيازمند آموزش هاي تخصصي، گذراندن تحصيلات مرتبط و درك زيبايي ساختاري صورت مي باشد تا نتايج درست و مفيدي از آن به دست آيد. لبخند وسيله ي قدرتمندي است
بيشتر مردم معتقدند كه در نگاه اول لبخندي زيبا بسيار اثرگذار تر از هر ويژگي ديگري است.( مانند مو، لباس و غيره) علاوه بر آن گروهي ديگر از مردم نيز معتقدند كه افراد خنده رو نسبت به ديگران جذاب تر، بامزه تر و جالب تر مي باشند.

تفاوت دندانپزشكي ترميمي با دندانپزشكي زيبايي

شايد همه شنيده باشند كه دندانپزشكي زيبايي روشي براي ساختن لبخندي زيبا مي باشد.اما گاهي قبل از آغاز روند زيبا سازي دندان لازم است روي دندان اقدامات ترميمي كوچكي انجام شود تا آن دندان پايه ي خوبي براي مواد دندانپزشكي زيبايي باشد. و اين جايي است كه دندانپزشكي ترميمي با زيبايي تلاقي مي كند. دندانپزشكي ترميمي شامل مديريت و روش هايي است كه دندانپزشك براي سالم نگه داشتن دهان انجام مي دهد. اين اقدامات ترميمي شامل قراردادن ايمپلنت دندان، دندان مصنوعي، پركردگي و روكش مي باشد. اين اقدامات دندانپزشكي نياز به گذراندن دوره تخصصي ندارند و تنها شامل پيشگيري و اقدامات اصلاحي مي باشند كه دندانپزشكان پس از گذراندن دوره ي عمومي دندانپزشكي قادر به انجام آنها هستند. بنابراين اولويت دندانپزشكي ترميمي بهبود عملكرد دهان و دندان و به حداكثر رساندن آن است در حالي كه تمركز دندانپزشكي زيبايي بر جنبه هاي زيبايي دهان و دندان و به ارمغان آوردن لبخندي زيبا براي بيمار است كه البته هر دو در يك راستا عمل مي كنند.

اصلاح طرح لبخند


در اصلاح طرح لبخند، با استفاده از يك يا چند عمل دندانپزشكي زيبايي، لبخند بهبود مي‌يابد. در اين تكنيك، از تمامي درمان‌هاي مورد نياز براي بهبود لبخند، از جمله سفيد كردن دندان، نصب ونير، پر كردن دندان با مواد همرنگ آن، نصب تاج و روكش دندان و بريج استفاده مي‌شود.

انتخاب دندانپزشك زيبايي


انتخاب يك دندانپزشك زيبايي مناسب براي دستيابي به نتايج مورد نظرتان ضروري است. به خاطر داشته باشيد كه دندانپزشكي زيبايي، رسماً به عنوان يك تخصص مستقل شناخته نمي‌شود، بنابراين هر دندانپزشكي بدون هيچگونه مشكل قانوني مي‌تواند خود را يك دندانپزشك زيبايي معرفي كند. اگر چه نحوه انجام اعمال مربوط به دندانپزشكي زيبايي به تمامي دندانپزشكان آموزش داده مي‌شود، اما توانايي دستيابي به سطح بالايي از تخصص در اين زمينه نيازمند سال‌ها آموزش و مطالعات گسترده است.

1_از ديگران بپرسيد
اگر هر يك از دوستان يا اعضاء خانواده‌تان درمان دندانپزشكي زيباييِ خوبي دريافت كرده، از وي بخواهيد دندانپزشك خود را به شما معرفي كند. در اين صورت، شما مي‌توانيد وب سايت دندانپزشك مورد نظر را مطالعه كرده، با مطب وي تماس بگيريد يا براي يك جلسه مشاوره مقدماتي به مطب او مراجعه كنيد. همچنين مي‌توانيد از ساير شاغلان حوزه دندانپزشكي كه مي‌شناسيد بخواهيد بهترين دندانپزشك زيبايي را به شما معرفي كنند. براي انتخاب دندانپزشك اطفال خوب براي فرزندان خود نيز مي توانيد از همين طريق اقدام نماييد.

2_كار دندانپزشكان را ببينيد
اكثر دندانپزشكاني كه اعمال دندانپزشكي زيبايي انجام مي‌دهد، از نتيجه كار خود راضي بوده و مايلند آن را در قالب عكس‌هاي قبل و بعد از درمان، ثبت كرده و به مراجعين خود نشان دهند. معمولاً، شما مي‌توانيد اين عكس‌ها را به صورت آنلاين يا در آلبوم‌هاي موجود در مطب دندانپزشك ببينيد. مشكلي كه در اينجا وجود دارد اين است كه نمونه‌هاي قبل و بعد از درمان به صورت آماده در بازار و اينترنت موجود است، بنابراين بايد مطمئن شويد عكس‌هايي كه به شما نشان داده مي‌شوند عكس بيماران واقعي دندانپزشك مورد نظر هستند.

3_يك فهرست تهيه كنيد
حتماً قبل از برگزاري اولين جلسه مشاوره‌ با يك دندانپزشك زيبايي، مشخص كنيد كه خواهان تغيير كدام جنبه‌ها يا كاستي‌هاي لبخندتان هستيد. لبخندتان را به دقت بررسي كرده و فهرستي از اهداف مورد نظرتان تهيه كنيد. در اين صورت، هنگامي كه يك دندانپزشك زيبايي انتخاب كرديد، براي مطرح كردن فهرست خواسته‌هايتان و مقايسه آن با پيشنهادهاي دندانپزشك آماده خواهيد بود.

براي رشد كسب و كار هاي مختلف مي توان از بازاريابي آنلاين كمك گرفت. كنسرسيوم سپنتا آماده ي دريافت مشاوره رايگان در زمينه ديجيتال ماركتينگ مي باشد . براي مشاهده نمونه كار هاي بيشتر اين شركت در حوزه ي برچسب هولوگرام ، دندانپزشك زيبايي ، ترموود ، چوب ترمو و روف گاردن مي توانيد به سايت اين مجموعه مراجعه نماييد.

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: عوارض,داشتن,لبخند,هاليوودي,متخصص ارتودنسي,ارتودنسي چيست,هزينه ارتودنسي ,اصلاح طرح لبخند,هزينه اصلاح طرح لبخند,بهترين دندانپزشك زيبايي,دندانپزشك زيبايي ,دندانپزشك خوب در تهران,دندانپزشك خوب در كرج,ساسان ترابيان,دكتر ترابيان,دكتر ساسان ترابيان,فلورايد تراپي,فلورايدتراپي,لبخند هاليوودي ,لبخند هاليودي,اصلاح لبخند هاليوودي,هزينه اصلاح لبخند هاليوودي,لمينت دندان,لمينيت دندان,روكش دندان,روكش لمينتي دندان,هزينه لمينت دندان,هزينه لمينيت دندان,هزينه,هزينه لمينت دنداني,هزينه لمينيت دنداني,ايمپلنت دندان,ايمپلنت دنداني,ايمپلنت,هزينه كاشت دندان,كاشت دندان،
 چگونه ويزاي شينگن بگيريم
نوشته شده در ۱۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت : ۰۳:۴۹:۱۲
نویسنده : sam
نظرات (0)

چگونه ويزاي شينگن بگيريم

ويزاي شينگن

ويزاي شينگن

اگر قصد سفر به يكي از كشورهاي حوزه شينگن را داريد بايد براي ورود به آن ويزاي شينگن  دريافت كنيد

مراحل درخواست و صدور ويزاي شينگن بسته به نوع ويزاي درخواستي شما كمي تفاوت دارد و شايد در ليست مدارك مورد نياز كمي با هم فرق داشته باشيند ولي ميشه گفت 90% شرايط و مدارك كليه كشورهاي عضو اتحاديه شينگن يكي هستند. ما قصد داريم در اينجا نحوه دريافت ويزاي توريستي شينگن را بررسي كنيم.

مراحل دريافت ويزاي توريستي شينگن به شرح ذيل مي باشد:

زمان بندي و برنامه ريزي

قبل از هر چيزي به ياد داشته باشيد كه براي اقدام دريافت ويزاي شينگن وقت كافي داشته باشيد بهتر است براي اين كار سه ماه زمان در نظر بگريد برخي از كشورها به زمان  بيشتري نياز دارند . مثلا كشور آلمان زير 90 روز وقت سفارت نمي دهد.

وقت سفارت

وقت سفارت

اينكه قصد سفر به كدام كشور را داريد اولين گام هست. شما بايد با توجه به برنامه سفر خود اقدام به درخواست ويزاي شينگن كنيد. اصولا بايد از كشوري كه اول از همه به آن ورود مي كنيد درخواست ويزا كنيد و يا كشوري كه بيشترين اقامت را دv آن داريد: براي مثالشما قصد سفر به دو كشور ايتاليا و فرانسه داريد شما از ايران به ايتاليا سفر ميكنيد و از فرانسه بر مي گرديد در اين صورت بايد از سفارت ايتاليا درخواست ويزا كنيد.

كسب اطلاعات در مورد ويزاي  شينگن

بعد از اينكه مقصد خودتون را انتخاب كرديد بايد ليست مدارك مورد نياز جهت دريافت ويزاي شينگن را بررسي و شروع به تكميل آنها كنيد. ما در اينجا مدارك ويزاي توريستي شينگن را مورد بررسي قرار مي دهيم فقط توجه داشته باشيد كه درسته تمام كشورهاي عضو اتحاديه شينگن ويزاي يكساني را صادر مي كنند ولي ممكن است در برخي از موارد تفاوت هاي كوچكي با هم داشته باشند از جمله وقت سفارت ، ترجمه مدارك و … پس قبل از هر اقدامي به سايت سفارت مورد نظر مراجعه كنيد و چك ليست خود را بررسي كنيد حالا مدارك مورد نياز ويزاي شينگن را بررسي كنيم:

فرم ويزاي شينگن

فرم ويزاي شينگن

 • فرم تكميل‌شده درخواست ويزاي شينگن

  • تكميل فرم درخواست ويزا اولين مرحله براي تعيين وقت سفارت جهت مصاحبه و تحويل مدارك هست بهتر است اين فرم را به صورت آنلاين از سايت رسمي سفارت مورد نظر دانلود كرده وبه همراه ديگر مدارك در روز مصاحبه تحويل دهيد : نكته مهم اينكه برخي از سفارت ها اين فرم را به صورت دست نويس هم قبول مي كنند ولي ما تاكيد مي كنيم اين فرم را به صورت تايپ شده ارائه كنيد تا به دليل ناخوانا بودن به مشكل نقص مدارك برخورد نكنيد
 • شناسنامه و كارت ملي

  • ترجمه شناسنامه و كارت ملي  به همراه كپي تمام صفحات
 • پاسپورت ( گذرنامه )

  • اعتبار گذرنامه براي درخواست ويزاي شينگن بايد 6 ماه از تاريح درخواست ويزا باشد و همچنين بايد داراي دو صفحه خالي باشد. همچنين كپي از صفحات گذرنامه به همراه ويزاي قبلي گذرنامه قبلي هم الزاميست
 • عكس رنگي سه قطعه

  • ويژگي هاي عكس براي درخواست ويزاي شينگن بايد جديد باشد و مطابق با ظاهر فعلي شما در ساز 3.5 در 4.5 رنگي با زمينه سفيد و 70% آن چهره درخواست كننده باشد بدون لبخند و بدون عينك و اين عكس روي ويزاي شما چاپ خواهد شد.
 • مدارك شغلي و اسناد ملكي

  • مدارك شغلي به صورت كلي عبارتند از :روزنامه سمي ، جواز كسب ، گواهي اشتغال به تحصيل ، گواهي اشتغال به كار روي سربرگ محل كار به همراه مهر و امضاي مديرعامل كه در آن سمت شغلي ، مدت اشتغال به كار و حقوق ماهيانه درج شده باشد. لازم به ذكر است اين مدارك بايد ترجمه شده و به همراه اصل آن در روز مصاحبه تحويل شوند.
  • پرينت بانكي با گردش سه ماه آخر و مانده حساب به زبان لاتين كه آن را بانك براي شما صادر مي كند اعتبار اين پرينت فقط يك ماه از زمان صدور مي باشد. البته برخي از سفارت ها ممكن است از شما پرينت شش ماه را درخواست كنند.
  • همراه داشتن اصل و ترجمه سابقه بيمه تامين اجتماعي در صورت دارا بودن
  • سند ملكي به نام شخص درخواست كننده، اصل و ترجمه‌ سند در زمان روز مصاحبه ارائه گردد كه اصل سند هنگام تحويل بقيه مدارك به مسافر بازگردانده خواهد شد.
 • برنامه سفر كه شامل رزرو بليط رفت و برگشت مي باشد . بايد منطبق را درخواست باشد. ما مي توانيم به شما يك رزرو معتبر به همراه مهر و سربرگ ارئه كنيم (02147620660)

بيمه مسافرتي

رزرو بليط هواپيما

رزرو بليط هواپيما

 • بيمه مسافرتي با پوشش حداقل 30.000 يورو كه تمام هزينه هاي پزشكي و اضطراري را پوشش دهد و مطابق با مدت اقامت درخواست كننده باشد. ما مي توانيم با تخفيف ويژه براي شما بيمه مسافرتي معتبر و مورد تاييد سفارت را به صورت آني صادر كنيم(02147620660)

بيمه مسافرتي

 • رزرو هتل و برگه تاييده واچر هتل براي كل اقامت مطابق با درخوايت ويزا اين زرو بايد كاملا معتبر و قابل استعلام باشد.برخي از سفارت هاي مانند يونان و آلمان اصل تاييده را روي سربرگ هتل( واچر سربرگ هتل ) با مهر امضا از شما طلب مي كنند.ما مي توانيم در اين زمينه در خدمت باشيم (02147620660)

 

وقت سفارت

بعد از اينكه چك ليت مدارك درخواست ويزاي خود را آماده كرديد زمان دريافت وقت سفارت هست شما بايد براي مصاحبه و تحويل مدارك خود وقت بگيريد كه به آن وقت سفارت گقته مي شود.شما مي توانيد با مراجعه به سايت سفارت از نحوه دريافت وقت و همچنين تاريخ هاي آن مطلع شويد وقت سفارت خود را نهايي كنيد و يا مي توانيد از كمك ما بهره مند شويد(02147620660) تا در اولين فرصت وقت سفارت شما را نهايي كنيم.

مصاحبه جهت اخذ ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

پس از تكميل مدارك و دريافت وقت سفارت نوبت به روز مصاحبه مي رسد. در اين شما ضمن تحويل مدارك بايد براي انگشت نگاري اقدام كنيد.بعد از انگشت نگاري و مصاحبه مدارك ويزا به همراه هزينه ويزا و خدمات از شما دريافت مي شود به شما رسيد تحويل مي دهند و بايد منتظر جواب از جانب سفارت باشيد.

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن به صورت نقد دريافت مي شود بهتر است مقداري پول خرد هم همراه داشته باشيد چون هزينه خدمات هم به صورت يورويي از شما دريافت مي شود

 • كودكان صفر تا 6 سال : رايگان
 • كودكان 6 تا12 سال : 35 يورو
 • افراد بالاي 12 سال: 60 يورو

جواب نهايي ويزاي شينگن

بعد از گذشت 14 تا 21 از زمان انگشت نگاري جواب ويزاي شما آماده مي شود. در اين روز با ارائه رسيد مي توانيد گذرنامه خود را به همراه ويزا دريافت كنيد در صورتي كه ويزاي شما صادر نشده باشد .يا به اصطلاح ويزاي شما ريجكت شده باشد در برگه اي دلايل آن را به شما اعلام مي كنند و شما از زمان تحويل اين برگه 30 روز وقت داريد تا اعتراض خود را اعلام كنيد تا به درخواست شما رسيدگي شود.

ريجكت ويزاي شينگن

مشخصات ويزاي شينگن:

روي ويزاي شما دو تاريخ وجود دارد يك تاريخ اعتبار ويزا كه شروع و پايان آن مشخص هست و يك مدت زماني كه شما مجوز اقامت در آن را داريد به خاطر داشته باشيد اقامت بيش از حد در حوزه شينگن مي تواند عواقب سختي براي شما داشته باشد.

آژانس مسافرتي   افتخار دارد در كليه مراحل اخذ ويزاي شينگن از ابتدا تا انتها با خدمات خود در كنار شما باشد:

 • دريافت وقت سفارت كليه كشورها
 • ترجمه مدارك جهت ارائه به سفارت (با تخفيف باور نكردني)
 • صدور بيمه نامه مسافرتي مورد قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط هواپيما
 • رزرو هتل و واچر رسمي مورد تاييد و قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط پروازهاي داخلي و بين المللي كليه كشورها
 • رزرو بليط قطار داخلي اروپا
جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد
(02147620660)
 

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: چگونه,ويزاي,شينگن,بگيريم،
 چگونه ويزاي شينگن بگيريم
نوشته شده در ۱۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت : ۰۳:۴۷:۰۳
نویسنده : sam
نظرات (0)

چگونه ويزاي شينگن بگيريم

ويزاي شينگن

ويزاي شينگن

اگر قصد سفر به يكي از كشورهاي حوزه شينگن را داريد بايد براي ورود به آن ويزاي شينگن  دريافت كنيد

مراحل درخواست و صدور ويزاي شينگن بسته به نوع ويزاي درخواستي شما كمي تفاوت دارد و شايد در ليست مدارك مورد نياز كمي با هم فرق داشته باشيند ولي ميشه گفت 90% شرايط و مدارك كليه كشورهاي عضو اتحاديه شينگن يكي هستند. ما قصد داريم در اينجا نحوه دريافت ويزاي توريستي شينگن را بررسي كنيم.

مراحل دريافت ويزاي توريستي شينگن به شرح ذيل مي باشد:

زمان بندي و برنامه ريزي

قبل از هر چيزي به ياد داشته باشيد كه براي اقدام دريافت ويزاي شينگن وقت كافي داشته باشيد بهتر است براي اين كار سه ماه زمان در نظر بگريد برخي از كشورها به زمان  بيشتري نياز دارند . مثلا كشور آلمان زير 90 روز وقت سفارت نمي دهد.

وقت سفارت

وقت سفارت

اينكه قصد سفر به كدام كشور را داريد اولين گام هست. شما بايد با توجه به برنامه سفر خود اقدام به درخواست ويزاي شينگن كنيد. اصولا بايد از كشوري كه اول از همه به آن ورود مي كنيد درخواست ويزا كنيد و يا كشوري كه بيشترين اقامت را دv آن داريد: براي مثالشما قصد سفر به دو كشور ايتاليا و فرانسه داريد شما از ايران به ايتاليا سفر ميكنيد و از فرانسه بر مي گرديد در اين صورت بايد از سفارت ايتاليا درخواست ويزا كنيد.

كسب اطلاعات در مورد ويزاي  شينگن

بعد از اينكه مقصد خودتون را انتخاب كرديد بايد ليست مدارك مورد نياز جهت دريافت ويزاي شينگن را بررسي و شروع به تكميل آنها كنيد. ما در اينجا مدارك ويزاي توريستي شينگن را مورد بررسي قرار مي دهيم فقط توجه داشته باشيد كه درسته تمام كشورهاي عضو اتحاديه شينگن ويزاي يكساني را صادر مي كنند ولي ممكن است در برخي از موارد تفاوت هاي كوچكي با هم داشته باشند از جمله وقت سفارت ، ترجمه مدارك و … پس قبل از هر اقدامي به سايت سفارت مورد نظر مراجعه كنيد و چك ليست خود را بررسي كنيد حالا مدارك مورد نياز ويزاي شينگن را بررسي كنيم:

فرم ويزاي شينگن

فرم ويزاي شينگن

 • فرم تكميل‌شده درخواست ويزاي شينگن

  • تكميل فرم درخواست ويزا اولين مرحله براي تعيين وقت سفارت جهت مصاحبه و تحويل مدارك هست بهتر است اين فرم را به صورت آنلاين از سايت رسمي سفارت مورد نظر دانلود كرده وبه همراه ديگر مدارك در روز مصاحبه تحويل دهيد : نكته مهم اينكه برخي از سفارت ها اين فرم را به صورت دست نويس هم قبول مي كنند ولي ما تاكيد مي كنيم اين فرم را به صورت تايپ شده ارائه كنيد تا به دليل ناخوانا بودن به مشكل نقص مدارك برخورد نكنيد
 • شناسنامه و كارت ملي

  • ترجمه شناسنامه و كارت ملي  به همراه كپي تمام صفحات
 • پاسپورت ( گذرنامه )

  • اعتبار گذرنامه براي درخواست ويزاي شينگن بايد 6 ماه از تاريح درخواست ويزا باشد و همچنين بايد داراي دو صفحه خالي باشد. همچنين كپي از صفحات گذرنامه به همراه ويزاي قبلي گذرنامه قبلي هم الزاميست
 • عكس رنگي سه قطعه

  • ويژگي هاي عكس براي درخواست ويزاي شينگن بايد جديد باشد و مطابق با ظاهر فعلي شما در ساز 3.5 در 4.5 رنگي با زمينه سفيد و 70% آن چهره درخواست كننده باشد بدون لبخند و بدون عينك و اين عكس روي ويزاي شما چاپ خواهد شد.
 • مدارك شغلي و اسناد ملكي

  • مدارك شغلي به صورت كلي عبارتند از :روزنامه سمي ، جواز كسب ، گواهي اشتغال به تحصيل ، گواهي اشتغال به كار روي سربرگ محل كار به همراه مهر و امضاي مديرعامل كه در آن سمت شغلي ، مدت اشتغال به كار و حقوق ماهيانه درج شده باشد. لازم به ذكر است اين مدارك بايد ترجمه شده و به همراه اصل آن در روز مصاحبه تحويل شوند.
  • پرينت بانكي با گردش سه ماه آخر و مانده حساب به زبان لاتين كه آن را بانك براي شما صادر مي كند اعتبار اين پرينت فقط يك ماه از زمان صدور مي باشد. البته برخي از سفارت ها ممكن است از شما پرينت شش ماه را درخواست كنند.
  • همراه داشتن اصل و ترجمه سابقه بيمه تامين اجتماعي در صورت دارا بودن
  • سند ملكي به نام شخص درخواست كننده، اصل و ترجمه‌ سند در زمان روز مصاحبه ارائه گردد كه اصل سند هنگام تحويل بقيه مدارك به مسافر بازگردانده خواهد شد.
 • برنامه سفر كه شامل رزرو بليط رفت و برگشت مي باشد . بايد منطبق را درخواست باشد. ما مي توانيم به شما يك رزرو معتبر به همراه مهر و سربرگ ارئه كنيم (02147620660)

بيمه مسافرتي

رزرو بليط هواپيما

رزرو بليط هواپيما

 • بيمه مسافرتي با پوشش حداقل 30.000 يورو كه تمام هزينه هاي پزشكي و اضطراري را پوشش دهد و مطابق با مدت اقامت درخواست كننده باشد. ما مي توانيم با تخفيف ويژه براي شما بيمه مسافرتي معتبر و مورد تاييد سفارت را به صورت آني صادر كنيم(02147620660)

بيمه مسافرتي

 • رزرو هتل و برگه تاييده واچر هتل براي كل اقامت مطابق با درخوايت ويزا اين زرو بايد كاملا معتبر و قابل استعلام باشد.برخي از سفارت هاي مانند يونان و آلمان اصل تاييده را روي سربرگ هتل( واچر سربرگ هتل ) با مهر امضا از شما طلب مي كنند.ما مي توانيم در اين زمينه در خدمت باشيم (02147620660)

 

وقت سفارت

بعد از اينكه چك ليت مدارك درخواست ويزاي خود را آماده كرديد زمان دريافت وقت سفارت هست شما بايد براي مصاحبه و تحويل مدارك خود وقت بگيريد كه به آن وقت سفارت گقته مي شود.شما مي توانيد با مراجعه به سايت سفارت از نحوه دريافت وقت و همچنين تاريخ هاي آن مطلع شويد وقت سفارت خود را نهايي كنيد و يا مي توانيد از كمك ما بهره مند شويد(02147620660) تا در اولين فرصت وقت سفارت شما را نهايي كنيم.

مصاحبه جهت اخذ ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

پس از تكميل مدارك و دريافت وقت سفارت نوبت به روز مصاحبه مي رسد. در اين شما ضمن تحويل مدارك بايد براي انگشت نگاري اقدام كنيد.بعد از انگشت نگاري و مصاحبه مدارك ويزا به همراه هزينه ويزا و خدمات از شما دريافت مي شود به شما رسيد تحويل مي دهند و بايد منتظر جواب از جانب سفارت باشيد.

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن به صورت نقد دريافت مي شود بهتر است مقداري پول خرد هم همراه داشته باشيد چون هزينه خدمات هم به صورت يورويي از شما دريافت مي شود

 • كودكان صفر تا 6 سال : رايگان
 • كودكان 6 تا12 سال : 35 يورو
 • افراد بالاي 12 سال: 60 يورو

جواب نهايي ويزاي شينگن

بعد از گذشت 14 تا 21 از زمان انگشت نگاري جواب ويزاي شما آماده مي شود. در اين روز با ارائه رسيد مي توانيد گذرنامه خود را به همراه ويزا دريافت كنيد در صورتي كه ويزاي شما صادر نشده باشد .يا به اصطلاح ويزاي شما ريجكت شده باشد در برگه اي دلايل آن را به شما اعلام مي كنند و شما از زمان تحويل اين برگه 30 روز وقت داريد تا اعتراض خود را اعلام كنيد تا به درخواست شما رسيدگي شود.

ريجكت ويزاي شينگن

مشخصات ويزاي شينگن:

روي ويزاي شما دو تاريخ وجود دارد يك تاريخ اعتبار ويزا كه شروع و پايان آن مشخص هست و يك مدت زماني كه شما مجوز اقامت در آن را داريد به خاطر داشته باشيد اقامت بيش از حد در حوزه شينگن مي تواند عواقب سختي براي شما داشته باشد.

آژانس مسافرتي   افتخار دارد در كليه مراحل اخذ ويزاي شينگن از ابتدا تا انتها با خدمات خود در كنار شما باشد:

 • دريافت وقت سفارت كليه كشورها
 • ترجمه مدارك جهت ارائه به سفارت (با تخفيف باور نكردني)
 • صدور بيمه نامه مسافرتي مورد قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط هواپيما
 • رزرو هتل و واچر رسمي مورد تاييد و قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط پروازهاي داخلي و بين المللي كليه كشورها
 • رزرو بليط قطار داخلي اروپا
جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد
(02147620660)
 

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: چگونه,ويزاي,شينگن,بگيريم،
 چگونه ويزاي شينگن بگيريم
نوشته شده در ۱۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت : ۰۳:۴۶:۲۷
نویسنده : sam
نظرات (0)

چگونه ويزاي شينگن بگيريم

ويزاي شينگن

ويزاي شينگن

اگر قصد سفر به يكي از كشورهاي حوزه شينگن را داريد بايد براي ورود به آن ويزاي شينگن  دريافت كنيد

مراحل درخواست و صدور ويزاي شينگن بسته به نوع ويزاي درخواستي شما كمي تفاوت دارد و شايد در ليست مدارك مورد نياز كمي با هم فرق داشته باشيند ولي ميشه گفت 90% شرايط و مدارك كليه كشورهاي عضو اتحاديه شينگن يكي هستند. ما قصد داريم در اينجا نحوه دريافت ويزاي توريستي شينگن را بررسي كنيم.

مراحل دريافت ويزاي توريستي شينگن به شرح ذيل مي باشد:

زمان بندي و برنامه ريزي

قبل از هر چيزي به ياد داشته باشيد كه براي اقدام دريافت ويزاي شينگن وقت كافي داشته باشيد بهتر است براي اين كار سه ماه زمان در نظر بگريد برخي از كشورها به زمان  بيشتري نياز دارند . مثلا كشور آلمان زير 90 روز وقت سفارت نمي دهد.

وقت سفارت

وقت سفارت

اينكه قصد سفر به كدام كشور را داريد اولين گام هست. شما بايد با توجه به برنامه سفر خود اقدام به درخواست ويزاي شينگن كنيد. اصولا بايد از كشوري كه اول از همه به آن ورود مي كنيد درخواست ويزا كنيد و يا كشوري كه بيشترين اقامت را دv آن داريد: براي مثالشما قصد سفر به دو كشور ايتاليا و فرانسه داريد شما از ايران به ايتاليا سفر ميكنيد و از فرانسه بر مي گرديد در اين صورت بايد از سفارت ايتاليا درخواست ويزا كنيد.

كسب اطلاعات در مورد ويزاي  شينگن

بعد از اينكه مقصد خودتون را انتخاب كرديد بايد ليست مدارك مورد نياز جهت دريافت ويزاي شينگن را بررسي و شروع به تكميل آنها كنيد. ما در اينجا مدارك ويزاي توريستي شينگن را مورد بررسي قرار مي دهيم فقط توجه داشته باشيد كه درسته تمام كشورهاي عضو اتحاديه شينگن ويزاي يكساني را صادر مي كنند ولي ممكن است در برخي از موارد تفاوت هاي كوچكي با هم داشته باشند از جمله وقت سفارت ، ترجمه مدارك و … پس قبل از هر اقدامي به سايت سفارت مورد نظر مراجعه كنيد و چك ليست خود را بررسي كنيد حالا مدارك مورد نياز ويزاي شينگن را بررسي كنيم:

فرم ويزاي شينگن

فرم ويزاي شينگن

 • فرم تكميل‌شده درخواست ويزاي شينگن

  • تكميل فرم درخواست ويزا اولين مرحله براي تعيين وقت سفارت جهت مصاحبه و تحويل مدارك هست بهتر است اين فرم را به صورت آنلاين از سايت رسمي سفارت مورد نظر دانلود كرده وبه همراه ديگر مدارك در روز مصاحبه تحويل دهيد : نكته مهم اينكه برخي از سفارت ها اين فرم را به صورت دست نويس هم قبول مي كنند ولي ما تاكيد مي كنيم اين فرم را به صورت تايپ شده ارائه كنيد تا به دليل ناخوانا بودن به مشكل نقص مدارك برخورد نكنيد
 • شناسنامه و كارت ملي

  • ترجمه شناسنامه و كارت ملي  به همراه كپي تمام صفحات
 • پاسپورت ( گذرنامه )

  • اعتبار گذرنامه براي درخواست ويزاي شينگن بايد 6 ماه از تاريح درخواست ويزا باشد و همچنين بايد داراي دو صفحه خالي باشد. همچنين كپي از صفحات گذرنامه به همراه ويزاي قبلي گذرنامه قبلي هم الزاميست
 • عكس رنگي سه قطعه

  • ويژگي هاي عكس براي درخواست ويزاي شينگن بايد جديد باشد و مطابق با ظاهر فعلي شما در ساز 3.5 در 4.5 رنگي با زمينه سفيد و 70% آن چهره درخواست كننده باشد بدون لبخند و بدون عينك و اين عكس روي ويزاي شما چاپ خواهد شد.
 • مدارك شغلي و اسناد ملكي

  • مدارك شغلي به صورت كلي عبارتند از :روزنامه سمي ، جواز كسب ، گواهي اشتغال به تحصيل ، گواهي اشتغال به كار روي سربرگ محل كار به همراه مهر و امضاي مديرعامل كه در آن سمت شغلي ، مدت اشتغال به كار و حقوق ماهيانه درج شده باشد. لازم به ذكر است اين مدارك بايد ترجمه شده و به همراه اصل آن در روز مصاحبه تحويل شوند.
  • پرينت بانكي با گردش سه ماه آخر و مانده حساب به زبان لاتين كه آن را بانك براي شما صادر مي كند اعتبار اين پرينت فقط يك ماه از زمان صدور مي باشد. البته برخي از سفارت ها ممكن است از شما پرينت شش ماه را درخواست كنند.
  • همراه داشتن اصل و ترجمه سابقه بيمه تامين اجتماعي در صورت دارا بودن
  • سند ملكي به نام شخص درخواست كننده، اصل و ترجمه‌ سند در زمان روز مصاحبه ارائه گردد كه اصل سند هنگام تحويل بقيه مدارك به مسافر بازگردانده خواهد شد.
 • برنامه سفر كه شامل رزرو بليط رفت و برگشت مي باشد . بايد منطبق را درخواست باشد. ما مي توانيم به شما يك رزرو معتبر به همراه مهر و سربرگ ارئه كنيم (02147620660)

بيمه مسافرتي

رزرو بليط هواپيما

رزرو بليط هواپيما

 • بيمه مسافرتي با پوشش حداقل 30.000 يورو كه تمام هزينه هاي پزشكي و اضطراري را پوشش دهد و مطابق با مدت اقامت درخواست كننده باشد. ما مي توانيم با تخفيف ويژه براي شما بيمه مسافرتي معتبر و مورد تاييد سفارت را به صورت آني صادر كنيم(02147620660)

بيمه مسافرتي

 • رزرو هتل و برگه تاييده واچر هتل براي كل اقامت مطابق با درخوايت ويزا اين زرو بايد كاملا معتبر و قابل استعلام باشد.برخي از سفارت هاي مانند يونان و آلمان اصل تاييده را روي سربرگ هتل( واچر سربرگ هتل ) با مهر امضا از شما طلب مي كنند.ما مي توانيم در اين زمينه در خدمت باشيم (02147620660)

 

وقت سفارت

بعد از اينكه چك ليت مدارك درخواست ويزاي خود را آماده كرديد زمان دريافت وقت سفارت هست شما بايد براي مصاحبه و تحويل مدارك خود وقت بگيريد كه به آن وقت سفارت گقته مي شود.شما مي توانيد با مراجعه به سايت سفارت از نحوه دريافت وقت و همچنين تاريخ هاي آن مطلع شويد وقت سفارت خود را نهايي كنيد و يا مي توانيد از كمك ما بهره مند شويد(02147620660) تا در اولين فرصت وقت سفارت شما را نهايي كنيم.

مصاحبه جهت اخذ ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

وقت مصاحبه ويزاي شينگن

پس از تكميل مدارك و دريافت وقت سفارت نوبت به روز مصاحبه مي رسد. در اين شما ضمن تحويل مدارك بايد براي انگشت نگاري اقدام كنيد.بعد از انگشت نگاري و مصاحبه مدارك ويزا به همراه هزينه ويزا و خدمات از شما دريافت مي شود به شما رسيد تحويل مي دهند و بايد منتظر جواب از جانب سفارت باشيد.

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن

هزينه ويزاي شينگن به صورت نقد دريافت مي شود بهتر است مقداري پول خرد هم همراه داشته باشيد چون هزينه خدمات هم به صورت يورويي از شما دريافت مي شود

 • كودكان صفر تا 6 سال : رايگان
 • كودكان 6 تا12 سال : 35 يورو
 • افراد بالاي 12 سال: 60 يورو

جواب نهايي ويزاي شينگن

بعد از گذشت 14 تا 21 از زمان انگشت نگاري جواب ويزاي شما آماده مي شود. در اين روز با ارائه رسيد مي توانيد گذرنامه خود را به همراه ويزا دريافت كنيد در صورتي كه ويزاي شما صادر نشده باشد .يا به اصطلاح ويزاي شما ريجكت شده باشد در برگه اي دلايل آن را به شما اعلام مي كنند و شما از زمان تحويل اين برگه 30 روز وقت داريد تا اعتراض خود را اعلام كنيد تا به درخواست شما رسيدگي شود.

ريجكت ويزاي شينگن

مشخصات ويزاي شينگن:

روي ويزاي شما دو تاريخ وجود دارد يك تاريخ اعتبار ويزا كه شروع و پايان آن مشخص هست و يك مدت زماني كه شما مجوز اقامت در آن را داريد به خاطر داشته باشيد اقامت بيش از حد در حوزه شينگن مي تواند عواقب سختي براي شما داشته باشد.

آژانس مسافرتي   افتخار دارد در كليه مراحل اخذ ويزاي شينگن از ابتدا تا انتها با خدمات خود در كنار شما باشد:

 • دريافت وقت سفارت كليه كشورها
 • ترجمه مدارك جهت ارائه به سفارت (با تخفيف باور نكردني)
 • صدور بيمه نامه مسافرتي مورد قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط هواپيما
 • رزرو هتل و واچر رسمي مورد تاييد و قبول كليه سفارت ها
 • رزرو بليط پروازهاي داخلي و بين المللي كليه كشورها
 • رزرو بليط قطار داخلي اروپا
جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد
(02147620660)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: چگونه,ويزاي,شينگن,بگيريم،
 ساعت : ۰۳:۱۴:۳۳
نویسنده : sam
نظرات (0)

بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

 • بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بيوگرافي بهاره كيان افشار و همسرش + مصاحبه و اينستاگرام

  بهاره كيان افشار بازيگر جوان و خوش آتيه سينما و تلويزيون مي باشد. او با بازي در فيلم هايي نظير: باركد بـه كارگرداني مصطفي كيايي، دشمن زن بـه كارگرداني كريم اميني و سريال عاشقانه و گلشيفته بـه شهرت رسيد. سبك بازيگري بهاره كيان افشار كمي خاص اسـت، او بسيار گرم و صميمي بازي مي كند و بـه خوبي از عهده كاراكترهايي كـه بـه او مي سپارند بر مي‌آيد در ادامه كامل با او آشنا مي‌شويم.

  بهاره كيان افشار، زادۀ 12 ارديبهشت ماه ، سال 1362 در تهران، بازيگر سينما و تلويزيون اسـت. از جديد ترين كار‌هاي او مي توان بـه بازي در سريال « گلشيفته » كـه در شبكه نمايش خانگي عرضه شد نام برد. بازي در فيلم سينمايي « لونه زنبور » از ديگر كار‌هاي مشهور او در 1 سال اخير اسـت.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار بازيگري را بـه طور حرفه‌ اي درسال 1382 و با بازي در مجموعه تلويزيوني كلاه پهلوي آغاز كرد. وي دراين فيلم هم بازي امير علي دانايي بودو نقش شادي مستشارنيا رابا دوبلۀ فريبا رمضان‌پور بازي مي كرد. او پنج سال بعد با حضور در فيلم سينمايي «شيرين» ساخته عباس كيارستمي، پاي بـه عرصه سينما گذاشت.

  علاقه بهاره كيان افشار به بازيگري

  بهاره كيان افشار از كودكي به بازيگري علاقه‌مند بودو در دوره ابتدايي بـه گروه تئاتر مدرسه ملحق شد. بهاره در آن دوران بـه همراه خانواده‌اش بـه تئاتر مي‌رفت و همين موجب بيشتر شدن علاقه‌اش بـه تئاتر و بازيگري شد. پس از ديدن تئاتر دندون طلا بـه كارگرداني داود ميرباقري و تئاتر دايره گچي به كارگرداني استاد حميد سمندريان بازيگري تئاتر برايش تبديل بـه يك رويا شد.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  هرچند خانوادة بهاره كيان افشار با حضور او در عرصه تئاتر مخالف بودند ولي اين مخالفتها نه تنها از علاقه او بـه تئاتر و بازيگري كم نكرد بلكه باعث شد كـه عطش او براي بازيگر شدن بيشتر شود. بهاره براي راضي كردن خانواده‌ اش وقت زيادي گذاشت و بالاخره موفق شد تا رضايت خانواده را براي شروع فعاليت هنري در زمينه تئاتر بـه‌دست آورد.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  البته در حال حاضر خانواده اش از مخالف به حامي او تبديل شده‌اند و شديداً پيگير كار‌هاي او هستند. بهاره كيان افشار در گفت‌وگو‌اي در مورد اين موضوع گفته اسـت كـه مـن فكر مي كنم انسان اگر اراده كند مي تواند سرنوشتش رابه نفع آرزوهايش تغيير دهد.

  بهاره كيان افشار و ورود به دنياي بازيگري

  بهاره كيان افشار فعاليت خودرا با گروه تئاتر آزيتا حاجيان در ماه‌هاي اول سال 1383 شروع كرد و با معرفي تينا پاكروان «همكلاسي دوران دبيرستانش» بـه محمدرضا شريفي نيا باعث شد در سريال كلاه پهلوي بازي كند.

  بهاره كيان افشار در اين‌ باره مي‌گويد:

  دو سال قبل از بازي در سريال كلاه پهلوي آقاي محمدرضا شريفي‌نيا مرا در جشنواره فيلم فجر ديدند و از مـن پرسيدند كـه آيا دوست دارم بازيگر شوم؟ من جواب دادم خيلي مشتاقم، ولي خانواده‌ام مخالف هستند و اجازه ندارم. بعد پروسه ساخت سريال كلاه پهلوي پيش آمد.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  اتفاقاً در اينكار يكي از دوستان دوران دبيرستان مـن كه هميشه بـه كارگرداني علاقه‌مند بود، دراين پروژه جزو عوامل گروه بود. بنابر اين آقاي شريفي‌ نيا بازهم به دوست مـن گفته بودند: بـه بهاره بگو اگر علاقه‌مند اسـت براي بازي دراين سريال بيايد.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  خلاصه با جلب موافقت خانواده بـه جمع بازيگران اين سريال ملحق شدم. خوشبختانه آقاي دري از همان ابتدا گفتند كه براي بازي در نقش شادي مستشارنيا مناسب هستم، ضمن اين كـه گروه بـه دنبال بازيگري بودند كه هم بسيار باانگيزه و مشتاق باشد و هم چهره‌اي شناخته‌ شده نداشته باشد تا براي مدت طولاني سر پروژه ديگري نرود.

  بهاره كيان افشار و ارتباط با بهرام رادان

  بهاره كيان افشار مي گويد؛ از سنين پايين بـه‌ واسطه علاقه شخصى پدرم هميشه بـه شعر و ادبيات فارسي علاقه داشته و دارم گهگاهي هم دستي بر قلم دارم و از چينش كلمات كنار هم لذت ميبرم. ترانه و متن‌هاي ادبي را بسيار دوست دارم و خودم هم ترانه و متون ادبي مي نويسم.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  آقاي بهرام رادان، پيش از اين كـه بازيگر شوم از دوستان مـن بودند و پس از ورودم بـه دنياي بازيگري اين دوستي بواسطه همكاري پررنگ‌تر شد. ايشان ترانه‌هاي مرا خواندند و از چهار، پنج تا از اين ترانه‌ها در آلبوم شان استفاده كردند.

  نظر بهاره كيان افشار درباره ظاهر زيبا و عمل زيبايي

  در ادامه بخشي از گفت‌وگو با بهاره كيان افشار را دراين‌باره خواهيم خواند:

  زيبايي ظاهري براي يك بازيگر چقدرمورد نياز است؟

  دقيق نميدانم، اما ظاهر يكي از ابزار‌هاي كار بازيگر اسـت و تا حد زيادى تعيين مي كند كـه در چـه نقش‌هايى بازي كند. زيبايي، نسبي است و نمي تواند بـه بازيگر كمك كند بهتر بشود.

  مثلا يك بازيگر نه‌ چندان زيبا هم مي تواند در شغلش موفق باشد؟

  اگر بازي خوب و درستي انجام دهد، صددرصد. زيبايي و زشتي نسبي اسـت. چهره هر بازيگر ابزار كارش براي معرفي يك شخصيت است. هر چهره ويژگي‌هايي دارد. تركيب كلي چهره، شمايلي اسـت كـه هر كس بـه‌عنوان بازيگر مي تواند در نقش مورد نظر آنرا براى بازى و ايفاى يك شخصيت، درست نشان بدهد.

  بنظر شـما زيبايي چهره بايد طبيعي باشد يا مي توان براي رسيدن بـه زيبايي بيشتر جراحي زيبايي انجام داد؟

  زيبايي بايد طبيعي باشد. اصلاً زيبايى بـه هر نسبتى در طبيعت وجوددارد. از نظر مـن زيباترين تركيب هر چهره، همان تركيبي اسـت كـه خداوند آفريده اسـت.

  چند درصد از زيبايي چهره بازيگران زن سينماي ايران طبيعي است؟

  دقيقاً نمي دانم!

  شما به عمل‌ هاي زيبايي اعتقاد داريد؟

  بـه‌نظرم بخود هر شخص مربوط اسـت كـه براي چهره‌اش چـه تصميمي ميگيرد. مـن دلبستگي دارم بازيگران رابا چهره طبيعي ببينم.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  اما متاسفانه، چون توجه بـه چهره‌هاي زيبا بيشتر اسـت، برخي بازيگران براي رسيدن بـه زيبايي بيشتر، ممكن اسـت سراغ عمل‌هاي زيبايي بروند. اگر عمل زيبايى براي رفع نقايص و عيب‌هاي چهره باشد، نه بـه‌صورتي كـه خيلي جلب نظر كند، خوب اسـت.

  آيا ممكن اسـت شـما در آينده در شرايطي قرار بگيريد كـه جراحي زيبايي انجام بدهيد؟

  بله، ممكن اسـت ولى اميدوارم تحت چنين شرايطي قرار نگيرم.

  با افزايش سن هم تمايلي به اين كار پيدا نخواهيد كرد؟

  گاهي ايرادى درصورت وجوددارد كـه رفعش ميتواند بـه تعادل چهره كمك كند و اين يك نياز اسـت.

  در 50 سالگي همچنين عقيده‌ اي خواهيد داشت؟

  آن موقع از زاويه ديد يك خانم ۵۰ ساله بـه اين قضيه نگاه مي كنم و تصميم ميگيرم.

  بهاره كيان افشار بازيگري شغل اولم نيست

  بهاره كيان افشار بازيگري را شغل اول خود نمي داند. او در گفتگو‌اي گفته اسـت؛ كار دكوراسيون و تبليغات راكه دو رشته مجزا هستند، بعنوان كسب درآمد دارم و خيلي در آن‌ها فعال هستم ولي انگيزه‌ ام براي زندگي و مسير پيش روي بازيگري و تئاتر اسـت.

  سفير سلامت

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان‌ افشار، از داوطلبان و همراهان قديمي و فعال موسسه خيريه بهنام دهش‌پور اسـت. در جشن پايان سال خيريه درسال 94، او بعنوان سفير سلامت موسسه خيريه بهنام دهش‌ پور برگزيدة شد.

  آثار سينمايي بهاره كيان افشار

  شيرين «عباس كيارستمي – ۱۳۸۷»

  گناهكاران «فرامرز قريبيان – ۱۳۹۱»

  هيچ كجا هيچكس «ابراهيم شيباني – ۱۳۹۱»

  كفشهايم كو؟ «كيومرث پوراحمد – ۱۳۹۴»

  باركد «مصطفي كيايي – ۱۳۹۴»

  زرد «مصطفي تقي زاده – ۱۳۹۵»

  ماهورا «حميد زرگرنژاد – ۱۳۹۶»

  عطر تلخ «علي ابراهيمي – ۱۳۹۶»

  دشمن زن «كريم اميني – ۱۳۹۶»

  بي وزني «مهدي فرد قادري – ۱۳۹۷»

  روياي سهراب «علي قوي تن – ۱۳۹۷»

  آثار تلويزيوني بهاره كيان افشار

  كلاه پهلوي «سيد ضياالدين دري – ۱۳۹۱»

  گاهي بـه پشت سر نگاه كن «مازيار ميري – ۱۳۹۴»

  عاشقانه «منوچهر هادي – ۱۳۹۵ – شبكه نمايش خانگي»

  نوار زرد «پوريا آذربايجاني – ۱۳۹۶»

  گلشيفته «بهروز شعيبي – ۱۳۹۶ – شبكه نمايش خانگي»

  عكس بهاره كيان افشار

  تحصيلات بهاره كيان افشار

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار فارغ‌التحصيل در رشتۀ مهندسي كامپيوتر گرايش نرم‌افزار اسـت.

  ازدواج بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار مجرد اسـت و تا كنون ازدواج نكرده اسـت.


  در ادامه اينستاگرام بهاره كيان افشار

  در آخر نيز مروري داريم بر آخرين پست‌هاي بهاره كيان افشار در شبكه اجتماعي اينستاگرام و از زاويه نزديك‌تري با او و فعاليت هاي اش آشنا ميشويم، با مجله پارس ناز همراه باشيد.

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: بيوزني#مهدي_فرد_قادري #بهاره_كيان_افشار

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: تنها مهربانى ست كه ماندنى ست…

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: «روياي سهراب» درباره زندگي شاعر و نقاش نامدار 

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: قايقي خواهم ساخت . خواهم انداخت بـه آب…

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: افتتاح اكران فيلم ماهورا

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: «بي‌وزني» بـه ساخت موسيقي رسيد

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: #جهان_بدون_ترس_از_بيماري_سرطان

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: ممنونم از همه ي گروه درجه يك اين پروژه…

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: خانم مينا جعفرزاده عزيزم

  بيوگرافي بهاره كيان افشار + مصاحبه و اينستاگرام + تصاوير جديد بهاره كيان افشار

  بهاره كيان افشار درباره اين عكس نوشت: « بي‌وزني » بـه صداگذاري رسيد

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: بيوگرافي,بهاره,كيان,افشار,+,مصاحبه,و,اينستاگرام,+,تصاوير,جديد,بهاره,كيان,افشار،
 ساعت : ۱۰:۰۴:۴۹
نویسنده : sam
نظرات (0)

دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

 • دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  در اينبخش دانستني ها و حقايق جالبي را درباره دنياي خودرو جمع آوري كرده ايم. امروز از خودروهايي صحبت مي كنيم كـه دوست داريم دوباره توليد شوند، همچنين امروز درباره كم ارتفاع ترين خودروها و تيونرهايي كـه خودرو هـاي سوپر اسپرت ميليون دلاري ساخته اند هم صحبت مي كنيم. اگر بـه دنياي خودرو علاقه مند هستيد و يا اين كـه بـه دنبال يك تحقيق خوب درباره دنياي خودرو هستيد، با پارس ناز همراه باشيد.

  صنعت خودروسازي بيشتر از يك قرن سابقه دارد و در اين مدت‌ شاهد عرضه خودرو هـاي بي شماري بوده‌ايم. بعضي از اين خودرو ها نسبت بـه سايرين جذابيت‌هاي بيشتري داشته‌اند و درست اسـت كـه ديگر توليد نمي شوند اما مِهر آن‌ها آن قدر بـه دل هواداران خودرو نشسته اسـت كـه آرزو مي كنند ايكاش يك‌بار ديگر نسخه‌ اي جديد از اين خودروها روانه بازار شود. در ادامه با ليست خودروهايي كـه آرزو مي كنيم دوباره توليد شوند با شـما هستيم.

  خودرو آكورا اينتِگرا تايپ آر

  اينتگرا يكي از خودرو هـاي خوش‌قيمت آكورا بود كـه فعلا جاي اين خودرو را آكورا ILX گرفته اسـت، آكورا اينتگرا تايپ آر همانند ساير خودرو هـاي اين برند از هندلينگ بسيار خوبي برخوردار بودو يك پيشرانه چهار سيلندر ۱.۸ ليتري ميزان ۱۹۵ اسب‌ بخار نيرو را در اختيار راننده اين خودرو قرار مي‌داد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  آكورا اينتگرا تايپ آر كـه زماني بـه‌‌عنوان يكي از خودرو هـاي ارزان‌قيمت ژاپني محسوب مي‌شد و كسي اين خودرو را زياد جدي نمي گرفت اينروزها بـه يك خودروي كلكسيوني تبديل شده اسـت و از آنجايي كـه اخيراً شاهد محبوبيت خودروي سيويك تايپ آر هستيم شاهد فرصت خوبي باشد تا آكورا دستي بر سروروي اينتگرا بكشد و اين خودر رابا ظاهري جديد دوباره در بازار ببينيم.

  خودرو بيوك جي‌ ان‌ ايكس

  برند بيوك در دهه ۱۹۸۰ سمبل خودرو هـاي نيرومند بودو بيوك جي‌ان‌ايكس نيز در آن زمان چنان ابهتي داشت كـه لرزه بر اندام علاقه‌مندان خودرو مي‌انداخت، متأسفانه يا خوشبختانه در دهه ۸۰ شاهد افزايش موج نگراني‌ها در خصوص خودروهايي كـه مصرف زيادي دارند بوديم و بيوك نيز علي‌رغم تمامي تغييراتي كـه در بيوك جي‌ان‌ايكس اعمال كرد نتوانست اين خودرو را در بازار حفظ كند و درسال ۱۹۸۷ شاهد پايان توليد بيوك‌ جي‌ان‌ايكس بوديم.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  جالب اسـت بدانيد تنها ۵۴۷ دستگاه از اين خودرو ساخته شده اسـت. از آنجايي كـه بيوك جي‌ان‌ايكس از پيشرانه‌اي نيرومند بهره ميبرد كـه نيروي رابه چرخ‌هاي عقب منتقل ميكرد و با توجه بـه اين امر كـه خودرو هـاي نيرومند اينروزها طرفداران زيادي پيدا كرده‌اند چـه بسا شاهد بازسازي نمونه‌اي جديد از بيوك جي‌ان‌ايكس در آينده‌اي نه‌ چندان دور باشيم.

  خودرو شورولت ال كامينو

  اين خودرو بـه نوعي طراحي شده بود تا نقش يك وانت پيكاپ را نيز ايفا كند. اين امر باعث شد تا ظاهر شورولت ال كامينو در ذهن طرفداران خودرو براي هميشه نقش ببندد. ال كامينو نخستين بار توسط شورولت درسال ۱۹۵۹ راهي بازار شد و ازآن زمان تا اواخر سال‌هاي دهه ۸۰ ميلادي شاهد توليد نسخه‌هاي مختلف اين خودرو بوديم.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  جالب اسـت بدانيد ال كامينو شهرت جهاني دارد و رانندگان در كشور هـاي مختلفي از اين خودور استفاده كرده‌اند كـه دراين زمينه مي توان بـه استراليا اشاره كرد، اين خودرو بـه اندازه‌اي در استراليا محبوبيت داشت كـه حتي نام سرخپوستان قبليه يوت بـه اين خودرو از جانب استراليايي‌ها نسبت داده مي‌شد.

  خودرو شورولت اس‌ اس

  برند‌هاي كوروت و كامارو همان‌ گونه بـه‌عنوان محبوب‌ترين برند‌هاي شورولت بـه‌حساب مي آيند اما جالب اسـت بدانيد شورولت اس‌اس سدان بعنوان خودرويي كـه نشانه‌هايي از خودرو هـاي نيرومند قديمي آمريكايي را يدك ميكشد و از چهار در بهره ميبرد حسابي توانسته اسـت جاي خودرا در دل هواداران خودرو باز كند. اين خودرو در دوران طلايي خودرو هـاي نيرومند توانسته بود اسم و رسم خوبي براي خودش دست و پا كند.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  يك پيشرانه ۶.۲ ليتري از نوع V8 كـه ۴۱۵ اسب‌ بخار نيرو را در اختيار راننده قرار مي‌داد سمبل قدرت اين خودرو بـه حساب مي‌آمد. نيروي موتور دراين خودرو بـه چرخ‌هاي عقب منتقل مي‌شد و بـه يك جعبه گيربكس ۶ دنده‌اي مجهز بود. شورولت روي هندلينگ اين خودورو نيز حسابي كار كرده بودو اين موارد باعث شده اسـت تا شورولت اس‌ اس گزينه خوبي براي توليد مجدد اين خودرو قلمداد شود.

  خودرو هوندا اس 2000

  انصافاً بايد اعتراف كرد هوندا اس 2000 يكي از بهترين خودرو هـاي كوچك و جمع‌وجور اسپرت بـه‌حساب مي‌‌آيد. اين خودرو ظاهري جذاب و اسپرت دارد و طراحي ساده‌‌اي آن جذابيت بيشتري بـه هوندا اس ۲۰۰۰ داده اسـت. يك پيشرانه ۲.۰ ليتري كـه در نهايت بـه ميزان ۲.۲ ليتر افزايش حجم پيدا كرد دراين خودرو تعبيه شده بود.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  همان‌گونه كـه از نام اين خودرو پيداست درسال ۲۰۰۰ ميلادي راهي بازار شد و هوندا اس ۲۰۰۰ را مي توان سمبل بارزي از خودرويي دانست كـه دركنار طراحي ساده، تجربه‌ شيريني از رانندگي را در اختيار رانندگان قرار ميدهد. از آنجايي كـه خودرو هاي اسپرت هميشه محبوبيت ويژه‌اي در ميان طرفداران دارند شايعه‌هايي از برنامه‌هاي هوندا براي توليد مجدد هوندا اس ۲۰۰۰ بـه گوش ميخورد.

  خودرو لوتوس اسپريت

  شركت خودروسازي انگليسي لوتوس خودروي اسپريت را نخستين بار درسال ۱۹۷۶ معرفي كرد. اين خودرو در فيلم جاسوسي كـه عاشقم بود از مجموعه‌ فيلم‌هاي جيمز باند حضور داشت، جالب اسـت بدانيد دراين فيلم لوتوس اسپريت قابليت تبديل شدن بـه يك زيردريايي را داشت.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  لوتوس تا سال ۲۰۰۴ هواي لوتوس اسپريت را داشت و حتي اين خودرو رابه پيشرانه V8 نيز مجهز كرد. حدوداً درسال ۲۰۱۰ بود كـه خبرهايي از عزم لوتوس براي توليد مجدد لوتوس اسپريت بـه گوش رسيد، بي شك اگر مدل جديدي از اين خودرو توليد شود حريف خوبي براي خودروهايي مانند مك‌لارن ۷۲۰ اس، فراري ۴۸۸ جي‌تي‌بي و لامبورگيني هوراكان خواهد بود.

  خودرو مزدا آر ايكس 7

  بـه احتمال زياد اگر اهل سينما باشيد اين خودرو را در نسخه‌هاي اوليه سري فيلم‌هاي سريع و خشن ديده‌ايد. جالب اسـت بدانيد مزدا آر ايكس 7 محبوبيت خودرا مديون اين فيلم نيست و موتور ويژه‌اي كـه دراين خودرو تعبيه شده بود آنرا يك سر و گردن بالاتر از ساير خودرو هـاي اسپرت همرده در زمان خودش قرارمي‌داد. البته بـه احتمال زياد همين ويژگي نيز كاردست مزدا آر ايكس ۷ داد و باعث توقف توليد اين خودرو شد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  آخرين سري از اين خودرو رابا نام مزدا آر ايكس 8 درسال 2013 شاهد بوديم و ازآن زمان تا كنون خبر هـاي زيادي از عزم مزدا براي توليد مجدد اين خودرو بـه گوش ميخورد. مزدا نيز مدل مفهومي آر ايكس ويژن را پيش از اين بـه نمايش گذاشته اسـت كـه شباهت‌هاي زيادي بـه مزدا آر ايكس ۷ دارد.

  خودرو ميتسوبيشي لَنسر اولوشِن

  ميتسوبيشي لنسر اولوشن در دهه ۹۰ ميلادي براي حضور در مسابقه‌هاي خودرو ساخته شده بود اما در آن زمان فدراسيون بين‌ المللي ماشين‌راني از شركت‌هاي حاضر دراين مسابقات خواست تا نسخه‌هاي شهري اين خودروها را نيز توليد كنند. در نتيجه شاهد تولد ميتسوبيشي لنسر اولوشن بوديم.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اين خودروي سدان از پيشرانه‌ نيرومند توربوشارژ بهره گرفته بود كـه قدرت موتور رابه تمامي چرخ‌ها منتقل ميكرد. اين خودرو مشتريان زيادي در كشور هـاي مختلف پيدا كرد و توليد آن بـه دهمين نسل خود در حال نزديك شدن بود كـه اقبال خودرو هـاي سدان روبه افول گذاشت و با توجه بـه تقاضاي بازار براي خودرو هـاي شاسي‌بلند شاهد توقف توليد ميتسوبيشي لنسر اولوشن درسال ۲۰۱۵ بوديم.

  خودرو نيسان 240 اس‌ايكس

  نيسان يد طولايي در ساخت خودرو هـاي اسپرت دارد و نيسان 240 اس‌ ايكس يكي از خوش‌قيمت‌ترين خودرو هـاي اسپرتي بود كـه در دهه 8۰ و 9۰ ميلادي راهي بازار مي ‌شد. اين خودرو توجه افرادي كـه بـه تيونينگ علاقه دارند را نيز بخود جلب كرد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  از آنجايي كـه اينروزها خودرو هـاي اسپرت كوپه دوباره در مركز توجه طرفداران قرار گرفته اسـت چـه بسا شاهد توليد دوباره مدلي جديد از نيسان اس‌ايكس 240 باشيم.


  و در ادامه معرفي كم ارتفاع ترين خودروهاي جهان در تمام تاريخ

  صنعت خودروسازي انواع و اقسام خودرو هـاي قد و نيم قد را روانه بازار كرده اسـت كـه هر كدام ويژگي‌‌هاي خاص خودشان را دارند. دراين بين شاهد خودرو هـاي كوتاه‌قامتي نيز هستيم كـه بـه لطف ارتفاع پاييني كـه دارند توانسته‌اند محبوبيت و شهرت خوبي كسب كنند.

  خودرو آلفا رومئو 33 Stradale

  نخستين خودرو از ليست خودرو هـاي كوتاه‌قامت رابا خودرويي شروع مي كنيم كـه آلفا رومئو بـه‌ صورت دست‌ساز ساخته اسـت. يك پيشرانه V8 در قلب آلفا رومئو Stradale جاي گرفته اسـت كـه ميزان 230 اسب‌ بخار نيرو را در اختيار اين خودروي كوچك و چابك قرار مي دهد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  جالب اسـت بدانيد تنها ۱۸ دستگاه از اين خودرو ساخته شده اسـت و بهمين دليل كلكسيون‌‌داران خودرو توجه ويژه‌اي بـه اين كوچولوي دوست‌‌داشتني دارند. ارتفاع آلفا رومئو ۳۳ Stradale تنها ۹۹ سانتي‌متر اسـت.

  خودرو استون‌ مارتين بولداگ «Bulldog»

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  درسال ۱۹۸۰ استون‌مارتين خودروي بولداگ رابه صورت آزمايشي توليد كرد، بخت با اين خودرو يار نبود و با توجه بـه هزينه‌هاي بالاي توليد اين خودرو، استون‌مارتين ترجيح داد عطاي بولداگ رابه لقايش ببخشد. بهمين دليل تنها 25 دستگاه از اين خودرو توليد شد. استون مارتين بولداگ ۱.۰۹ سانتي‌متر ارتفاع دارد.

  خودرو بي‌ ام‌ و اِم وان

  دراين قسمت با يكي از خودرو هـاي مطرح دهه ۷۰ ميلادي سروكار داريم كـه بدنه آن توسط جياگيارو «Giagiaro»، طراح مشهور، طراحي شده بود.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  بي.‌ام.‌و براي خودروي ام‌ وان خود يك پيشرانه شش سيلندري را تعبيه كرده بود كـه ۲۷۷ اسب‌ بخار نيرو را در اختيار راننده قرار مي‌داد. بي‌.‌ام‌.‌‌و ام وان تنها ‍۱.۱۴ سانتي‌ متر ارتفاع دارد.

  خودرو مدل مفهومي فراري 512 S Modulo

  فراري اين خودروي مفهومي را در دهه 70 ميلادي معرفي كرد، طراحي اين خودرو نيز بر عهده پينينفارينا «Pininfarina»، گذاشته شده بودو بـه لحاظ سرعت و قدرت حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشت.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  جالب اسـت بدانيد در مدل مفهومي فراري ۵۱۲ S Module با يك پيشرانه V12 سروكار داشتيم كـه قدرتي معادل ۵۵۰ اسب‌ بخار نيرو را در اختيار راننده قرار مي‌داد. مدل مفهومي فراري ۵‍‍‍۱۲ S Module تنها ۹۳ سانتي‌متر ارتفاع داشت.

  خودروي Flatmobile

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اين خودرو با ارتفاع بسيار كم خود درسال ۲۰۰۸ توانست ركورد كتاب ركورد هـاي گينس را ازآن خود كند، خودروي Flatmobile تنها ۴۸ سانتي‌ متر ارتفاع دارد و با توجه بـه ارتفاع كمي كـه دارد بـه‌خوبي توانسته اسـت موتور و ساير قسمت‌هاي خودرو را در خود جاي دهد.

  خودرو فورد جي‌ تي 40

  انصافاً بايد اعتراف كرد شهرت اصلي فورد جي‌تي ۴۰ بـه‌دليل ارتفاع كم اين خودرو اسـت، جالب اسـت بدانيد حتي استفاده از شماره ۴۰ در نامگذاري اين خودرو نيز از ارتفاع ۴۰ اينچي «۱.۰۱ متر» اين خودرو حكايت دارد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اين خودرو در مسابقات جهاني اتوموبيل‌راني نيز حسابي خوش درخشيده اسـت و دركنار نسخه‌ مسابقه‌اي، شاهد توليد مدل شهري فورد جي‌تي ۴۰ نيز بوده‌ايم.

  خودرو لامبورگيني ميورا «Miura»

  خودروي لامبورگيني ميورا جاودانگي نامش را مديون ارتفاع كم خود اسـت. اين خودروي سريع و چاپك كـه تنها ۱.۰۵ متر ارتفاع دارد بـه اساني از زير موانع مختلف عبور ميكند. طراحي بيروني لامبورگيني ميورا نيز دل چسب و بـه‌يادماندني اسـت.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  بـه اين نكته نيز بايد اشاره كرد كـه اين خودرو بدليل ارتفاع كمي كـه دارد فضاي خوبي را در اختيار راننده و سرنشينان قرار نميدهد كـه البته چندان هم نمي توان بـه اين امر خرده گرفت.

  خودروي مفهومي لانچيا Stratos Zero

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اين خودرو نيز يكيديگر از مدل‌هاي مفهومي و نوآورانه‌اي اسـت كـه در دهه ۷۰ ميلادي شاهد معرفي آن بوديم. لانچيا Stratos Zero تنها ۸۴ سانتي‌متر ارتفاع دارد و بـه‌اساني از زير گيت‌هاي ورودي پاركينگ‌ عبور مي‌كرده اسـت.

  خودرو مك‌لارن اف وان جي‌تي‌ار لانگ تِيل

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  مك‌ لارن تنها سه دستگاه از اين خودروي جذاب و كوتاه قامت را روانه بازار كرده اسـت. مك‌ لارن اف‌ وان جي‌تي‌ار لانگ تيل تنها ‍1.20 ‌متر ارتفاع دارد و در ميان خودروهايي كـه دراين ليست بـه آن‌ها اشاره كرديم بـه لحاظ قامت يكي از بلندترين‌ها اسـت.

  خودرو مرسدس‌ بنز CLK GTR

  مدل ورزشي اين خودرو در مسابقات اتوموبيل‌راني استفاده شده و افتخارات مختلفي را نيز در دهه ۹۰ ميلادي ازآن خود كرده اسـت. در مرسدس‌بنز CLK GTR شاهد حضور يك پيشرانه 7.3 ليتري از نوع V12 هستيم.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اين پيشرانه نيرومند چيزي معادل ۷۳۰ اسب‌ بخار نيرو توليد ميكند. مرسدس بنز‌ تنها ۳۰ دستگاه مدل‌هاي مختلف كوپه و وردستر از اين خودروي ۱.۱۶ متري توليد كرد.

  خودرو نيسان R390 Gt1

  نيسان R390 Gt1 نيز يكيديگر از مدل‌هاي مسابقه‌اي نيسان اسـت كـه موفقيت اين خودرو در مسابقات توليد نسخه شهري آنرا نيز در پي داشت.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  يك پيشرانه V8 بيتوربو از نوع 3.5 ليتري كـه ۵۷۰ اسب‌ بخار نيرو توليد مي كند را دراين خودروي چابك و كوتاه قامت شاهد هستيم. نيسان R390 GT1 كـه ارتفاعي برابر با ۱.۱۴ متر داشت و در حال حاضر در موزه شركت نيسان در ژاپن نگهداري ميشود.

  خودرو پورشه 550 اسپايدر

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  پورشه اين خودروي اسپرت را درسال ۱۹۵۳ معرفي كرد، در پورشه 550 اسپايدر با يك پيشرانه 1.5 ليتري با چهار سيلندر طرف بوديم كـه ۱۱۰ اسب‌ بخار نيرو توليد مي كرد. اين خودرو ۹۸ سانتي‌متر ارتفاع داشت و بـه لحاظ ابعاد نيز تنها از 550 كيلو گرم وزن برخوردار بود.

  خودرو پورشه 911 جي‌ تي وان

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  مدل شهري اين خودرو كـه آن رابا نام straßenversion نيز ميشناسند تنها ۲۵ دستگاه توليد شد و يك پيشرانه بيتوربو وظيفه توليد ۵۴۴ اسب‌ بخار نيرو را دراين خودرو بر عهده داشت. پورشه ۹۱۱ جي‌تي وان ارتفاعي برابر با ۱.۱۴ متر دارد و بـه‌اساني از زير موانع مختلف عبور ميكند.


  و در آخر نيز تيونرهايي كه خودروساز شدند و سوپراسپرت ساختند

  تيونينگ صنعتي در جهان رو بـه افول اسـت و بطور كلي با روزهاي طلايي خود در دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي فاصله گرفته اسـت. با اين حال هنوز هم تيونرهاي مطرح و موفق زيادي در سطح بين‌ المللي مشغول بكار هستند و محصولاتي متنوع عرضه مي‌ كنند. اما همان تيونرهاي موفق دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي، بعضا سرنوشتي جالب داشته‌اند.

  راف

  آلويس راف در دهه 30 ميلادي شركتي كوچك با نام راف تاسيس كرد كـه براي مدتي بـه ساخت اتوبوس مشغول بود. اما در دهه 60 و با رسيدن پسرش بـه كرسي مديريت، داستان بطور كلي دگرگون شد. راف وارد وادي تيونينگ و سرويس خودرو هـاي اسپرت، بـه خصوص پورشه شد. در دهه 80 اما كار راف بسيار جدي تر شد.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  او مدل CTR كـه برپايه پورشه 930 توربو ساخته شده بود، توانست با رسيدن بـه حداكثر سرعت 340 كيلومتر در ساعت، سريع‌ ترين خودرو خياباني جهان شود. پس از بـه شهرت رسيدن راف بود كـه اين كمپاني پله‌هاي ترقي را در دهه 90 پشت سر هم پيمود تا در نهايت در دهه قبل، بطور جدي خودروساز شود. محصولات فعلي اين كمپاني ديگر الزاماً نمونه‌هاي تغيير‌يافته پورشه 911 نبوده، بيشتر با الهام از محصولات پورشه ساخته مي شوند.

  سالين

  استيو سالين بعنوان يك راننده حرفه‌اي، كارگاه شخصي خودش را در شهر كرونا ايالت كاليفرنيا درسال 1983 تاسيس كرد. از همان ابتدا سالين تمركزش را روي ماستنگ گذاشت و در نهايت توانست توجه خود فورد را نيز بـه لطف مقام‌هايي كـه در مسابقات مختلف توسط خودرو هـاي تيون‌شده توسط كارگاهش كسب كرد، جلب كند.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  سالين در دهه 90 بيش از پيش فعاليت‌هايش را گسترش داد و بـه سراغ ساير محصولات فورد از جمله اكسپلورر و F150 رفت. اما اين روند رو بـه رشد سالين در نهايت بـه حدي رسيد كـه ماستنگ‌هاي تيون‌شده توسط اين برند، بـه نحوي آن قدر تغيير يافته بودند كـه تعداد قطعات مشتركشان با نمونه عادي، بـه درصد پاييني رسيده بود. در نهايت اوج كار سالين با طراحي و ساخت مدل S7 انجام گرفت كـه بـه خودروساز‌شدن سالين انجاميد.

  كالاوي

  ريويز كالاوي درسال 1977 كارگاه تيونينگ خودرا تاسيس كرد. در آن زمان بيشتر تخصص او تيونينگ محصولات اسپرت اروپايي حاضر در بازار ايالات امريكا بودو خصوصا خودرو هـاي آلماني توسط وي بـه هيولاهايي سريع و آتشين بدل ميشدند. اما كيت توربو خاص وي براي آلفارومئو GTV6 بود كـه در ميانه دهه 80 او را بـه شهرت رساند و مديران جنرال موتورز كـه بـه دنبال يك كمپاني رسمي براي تيونينگ كوروت بودند، از وي خواستند تا بطور حرفه‌اي با انها همكاري كند.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  حاصل كار خودرو Sledgehammer بود كـه توانست بـه سرعتي بيش از 410 كيلومتر در ساعت برسد. كالاوي با چراغ سبز جنرال موتورز وارد عرصه خودروسازي شد و از اواخر دهه 80، برپايه كوروت محصولاتي جديد عرضه كرد كـه از نظر ظاهري و فني داراي تفاوت‌هايي عمده بودند. هرچند اين فعاليت‌ها دريك دهه اخير اندكي محدود‌تر شده اسـت.

  هنسي

  جان هنسي درسال 1991 كمپاني تخصصي خودرا با هدف تيونينگ و تقويت خودرو هـاي آمريكايي در تگزاس تاسيس كرد. در ابتدا بيشتر تمركز هنسي روي محصولات داج خصوصا وايپر بود. بعد ها اما هنسي بـه سراغ محصولات ديگري همانند كوروت، كامارو و فورد F150 نيز رفت و محصولات اين كارگاه تگزاسي يكي پس از ديگري ركورد سرعت و قدرت را در خيابان‌ها شكستند.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  اما اوج كار هنسي در دهه قبل و با طراحي نخستين خودرو اين كمپاني يعني ونوم GT آغاز شد. اين خودرو درسال 2010 معرفي شد و با استفاده از برخي متعلقات پلت‌فرم دگرگون‌شده لوتوس اليز و پيشرانه 8سيلندر توربو، توانست بـه حداكثر سرعت 435 كيلومتر در ساعت برسد. خوشبختانه هنسي روند رو بـه رشد خودرا با عرضه مدل جديد F5 درسال اخير ادامه داده اسـت.

  رين اسپيد

  فرانك ريندرنخت سوئيسي درسال 1979 كمپاني كوچك رين اسپيد را در ژنو سوئيس راه‌اندازي كرد. در آن زمان بجز دو كارگاه نسبتا كوچك مونته‌وردي و اسبارو، سوئيس ديگر چندان خودروساز مطرحي نداشت. اما روياهاي بلند‌پروازانه ريندرنخت در تنها يك دهه، اين كارگاه كوچك رابه عرصه جهاني رساند.

  دانستني ها و حقايق جالب درباره دنياي خودروها + عكس

  رين اسپيد در دهۀ 80 ميلادي شروع بـه تيونينگ خودرو هـاي آلماني وفرانسوي كرد وتوانست با پورشه ومرسدس بنزهاي تيون‌ شده خود مطرح شود. اما از اواخر اين دهه بود كـه با حضوري پررنگ درنمايشگاه ساليانه ژنو، بر سر زبانها افتاد. ازآن زمان، همه ي ساله رين اسپيد يك خودرو مفهومي با امكانات وظاهري عجيب و آينده‌ نگر معرفي كرده اسـت و اين سنت ساليانه، تا بـه امروز ادامه داشته اسـت.

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: دانستني,ها,و,حقايق,جالب,درباره,دنياي,خودروها,+,عكس،
 ساعت : ۱۰:۰۲:۲۱
نویسنده : sam
نظرات (0)

متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

 • متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  در اينبخش متن ها و شعرهاي زيبايي رابه مناسبت روز نوجوان جمع آوري كرده ايم، همچنين در ادامه اين پست امروز از 0 تا 100 با روز نوجوان و دليل نام گذاري اين روز با عنوان روز نوجوان آشنا ميشويم. اگر مي‌خواهيد تحقيقي بنويسيد يا بـه مناسبت اين روز كاري انجام دهيد، تا آخر اين مقاله با پارس ناز همراه باشيد، حسين فهميده در روز 8 آبان ماه با شجاعتي وصف ناپذير بـه شهادت رسيد.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  8 آبان ماه روز نوجوان و سالروز شهادت حسين فهميده خجسته باد

  بيا و نگاهت را تا پروانه زار شادي ببر

  روي پايِ خود بايست ونشاط آورترين ناحيۀ روزگار را تماشا كن

  بيا و بـه اشياي پيرامون خود رنگ معنويت بزن

  كارهايت را مطابق ثانيه هـاي زلال آبها تنظيم كن

  بويِ بهشت را روي خلوت دل بگستران

  تـو بـه جمع گرم ساقه هـاي سبز و نوجوان پيوسته اي

  و اين، سرآغاز شاد وشيرين جست و جوگري توست

  روز نوجوان روز جوانمردي يك نوجوان 13 ساله اسـت كه باوجود سن كم كاري كرد كـه كم‌تر كسي، حتي با سن زياد مي‌ توانست اينكار را انجام دهد. جوانمردي بـه سن وسال نيست به دل اسـت ، بـه روح بزرگ و والا اسـت ، روزشهادت نوجوان 13 ساله ، شهيد حسين فهميده را روز نوجوان ناميده‌اند.

  چيز كم نداري

  در راه رسيدن بـه خواسته هـاي درست

  كنجكاوي دربساط نوجواني ات يافت مي شود

  بشرطي كـه بـه موقع و بـه جا ازآن بهره بگيري

  روز نوجوان چه روزي است؟

  روز ۸ آبان ماه  روز نوجوان و بسيج دانش آموزي ناميده شد. 8 آبان ماه 1359 محمد حسين فهميده نوجوان بسيجي 13 ساله بـه مرتبۀ بزرگ شهادت رسيده اسـت و به مناسب اين اتفاق عظيم سالروز شهادت ايشان را روز نوجوان وهمچنين روز بسيج دانش‌ آموزي ناميده اسـت.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  جمله هاي زيبا براي روز نوجوان +عكس روز نوجوان

  هر ساله در 8 آبان ماه از اين نوجوان 13 ساله درس عبرت و جوانمردي وشجاعت مي‌آموزند.به راستي يك نوجوان 13ساله چگونه آن همه شجاعت بـه خرج ميدهد شهيد محمد حسين فهميده در سال 1346 شمسي درشهر قم متولد شد خانوادۀ محمدحسين فهميده مذهبي و متدين بوده‌اند.

  سفرهايي از اين سال

  تا تولد لطيف باران، براي تـو ترسيم شده اسـت

  خندههاي گلبرگهاي نو

  چقدر شبيه سجاده كوچك تواند كـه وقتِ نماز

  همه ي جا را خوشبو مي كند

  بلوغ تـو آغازگر مسير پر از مهر بندگي اسـت

  هفته بسيج چه روزي است

  محمدحسين فهميده درزمان اوج جنگ حتي باوجود مخالفت بقيه بـه جبهه رفت وكمك زيادي بـه وطن وكشور عزيز خود كرد.اين نوجوان 13 ساله درجبهه‌ هـاي نور عليه ظلمت نگذشته بود كه با بستن نارنجك بـه كمر خود ، زير تانك دشمن بعثي رفت وباعث انهدام تانك دشمن شد خود نيز بـه شهادت رسيد.شهيد فهميده با اين عمل شجاعانه ، حماسه آفريد و نام خودش را جاودانه كرد.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  اس ام اس و شهر براي تبريك روز نوجوان

  ماجرا از اين قرار بود كـه محمدحسين فهميده ودوستش محمد رضا در يك سنگر قرار داشتند كه طي هجوم عراقي‌ها، محاصره شده بودند.محمدرضا دوست محمدحسين فهميده مجروح شد وحسين فهميده با سختي و زحمت زياد وي را بـه پشتِ خط رساند وخودش بـه سنگر بازگشت ومشاهده كرد كـه 5 تانك عراقي بطرف رزمندگان اسلام هجوم آورده و درصدد محاصره و قتل آن‌ها هستند.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  متن و عكس هاي مناسبتي براي روز نوجوان

  كـه محمد حسين بـه خودش نارنج بست و زير تانك رفت.كاري كـه كمتركسي مي‌توانست انجام دهد. حضرت امام خميني «ره» درباره او فرمودند رهبر مـا آن طفل 12 ساله‌ اي اسـت كـه با قلب كوچك خود كـه ارزشش از صد‌ها زبان وقلم‌ مـا بزرگ تر اسـت  با نارنجك  خودرا زير تانك دشمن انداخت و آنرا منهدم نمود وخود نيز شربت شهادت نوشيد.

  اختر و ماهي فروزاني محصل

  تـو آن جواياي عرفاني محصل

  بـه دنياي كـه تاريك اسـت از جهل

  ..همان خورشيد تاباني محصل..

  ماجراي حسين فهميده چه بود؟

  محمدحسين فهميده، سال 1346 ش در قم زاده شد ودر محيطي مذهبي و خانواده‌ اي متدين پرورش يافت.درآستانه انقلاب اسلامي بـه‌ واسطه حوادث آن دوران، روح وي نيز مانند ميليون ها جوان و نوجوان ديگر كشور دچار تحولات عظيمي شد وشيفته حضرت امام خميني «ره» گرديد.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  عكس نوشته هاي روز نوجوان + تصاوير پروفايل روز نوجوان

  هنوز مدتِ زيادي از حضور محمدحسين در جبهه‌ هـاي نور عليه ظلمت نگذشته بود كـه با بستن نارنجك بـه كمر خود، زير تانك دشمن بعثي رفت وضمن انهدام تانك دشمن، خود نيز بـه شهادت رسيد.شهيد فهميده با اين عمل شجاعانه، برگ سرخ ديگري بر تاريخ حماسه ‎گونه جنگ تحميلي افزود ونام خودرا جاودانه ساخت.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  تحقيق درباره روز نوجوان

  ماجرا از اين قرار بود كـه محمدحسين بـه‌اتفاق دوست شهيدش ، محمدرضا شمس ، در يك سنگر قرار داشتند كـه طي هجوم عراقي‌ها، محاصره مي شوند. محمدرضا مجروح مي شود و حسين فهميده باسختي و زحمت زياد وي را بـه پشت خط مي‌ رساند وبه جايگاه قبلي خود بازگشته و مشاهده ميكند كـه پنج تانك عراقي بطرف رزمندگان اسلام هجوم آورده و درصدد محاصره و قتل عام آنان‌ اند.

  محمدحسين ،درحالي‌كـه تعدادي نارنجك بـه كمر خود بسته بود ،بطرف تانك‌ ها حركت ميكند. تيري بـه پاي او مي خورد ودر‌‌ همان حال، موفق ميشود كـه خود رابه تانك پيش رو رسانده و با استفاده از نارنجك، آنرا منفجر كند.دشمن در اين حال تصور ميكند كـه حمله‌ اي صورت گرفته وبا سرعت تانك‌ها را‌‌ رها كرده وفرار ميكند.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  متن كوتاه براي روز نوجوان

  درنتيجه، حلقۀ محاصره شكسته ميشود و پس ازمدتي، نيروهاي كمكي نيز مي رسند وآن قسمت را از وجود متجاوزين پاك سازي ميكنند.رهبر معظم انقلاب اسلامي، شهيد فهميده را يك نوجوان نمونه، استثنايى و پرورش‌ يافته در آب و هواى تحول يك ملت توصيف كردند.

  بعضي وقت ها

  آدم هرچقدر هم كـه لجباز باشه

  بزور وادار ميشه كاري رو كـه دوست نداره انجام بده

  !!!  مثل رفتن بـه مدرسه  !!!

  رهبر معظم انقلاب در اين زمينه فرمودندزنده نگه داشتن ياد حادثه شهادت دانش ‏آموز بسيجي، شهيد فهميده، از اصالت‏هـاي دفاع مقدس مي‌‏باشد. از اين‌رو، هشتم آبان، سالروز شهادت اين فرزند انقلاب، بـه‌عنوان روز نوجوان وجوان و بسيج دانش ‏آموزي نام گرفته اسـت تا ضمن يادآوري حماسه اين قهرمان كوچ، بـه‌عنوان سرمشقي مناسب بـه هم‌سالانش مطرح شده و راهش ادامه يابد.

  درختت بارو با علم و دانش

  همان معدن كـه پنهاني محصل

  بـه فكر و ذكر داري صد معما

  بـه خدمت نسل انساني محصل…


  متن تبريك روز نوجوان

  در وجود مـن طراوت بهار هميشه جاري اسـت. روح مـن هميشه سبز اسـت و سرشار از شور و نشاط از پا نشستن و فرو ماندن، بي‏تفاوتي و لغزش، در قاموس زندگي مـن معنا ندارد؛ كـه مـن نوجوان بسيجي‏ام. غيرت و مردانگي، حميت و آزادگي وعزت و سر بلندي نخستين درس‏هايي اسـت كـه آموخته‏ام و اخرين درسم رابا پرواز كردن در آسمان نور و معنا، با بال هـاي خونين همراه با نسيم شهادت جشن خواهم گرفت.

  اي عزيزان بهاري

  روز نوجوان فرصتي اسـت مغتنم تا خودرا دريابيد. اينك دو چشم براي نگاه كردن كافي نيست. بايد تمام وجودتان چشم باشد، تا بيابيد راه را و گمراه نشويد. امروز، دام بسيار اسـت. سموم مهلك فرهنگ بيگانه، در ظواهري فريبنده عرضه ميگردد. بـه هوش باشيد تا برگ هـاي سبزتان با اين سموم رو بـه زردي ننهد و طراوت وجودتان در آلودگي و دوري از خدا بـه هدر نرود و بـه هوش باشيد تا بهارتان بـه خزان غفلت منشيند.

  تـو، يك الگوي زيبا هم داري

  نوجواني كـه مثل تـو بودو دلي داشت كـه از حسرت پرواز بـه ارتفاع ها، بي تاب شده بود. وقتي فهميد كـه با نيروي بي‌نهايت و زلالش ميتواند عزت ايران و ايراني راكه بـه غارت مي رفت. بـه اندازه ساقه 12 ساله اش بازگرداند، ديگر درنگ وترديد نكرد. تن خود رابه نارنجكهاي عصباني و آتشين سپرد وتانك هـاي زوزه كش را ذليل بـه هوا پرتاب كرد اما با تقديم جانش، شرف يك ملت را ضمانت كرد. پس آن گاه بود كـه خميني بزرگ وي را رهبر خواند.

  نوجواني، آسماني ترين دوره زندگي است

  آغاز ارتباط آفريننده و مخلوق و ابتداي تكليف الهي اسـت. بندهاي تجمل و ماديات را بر پاهايم نيفكنيد. دستم رابا بازي هـاي بيهوده وسرگرمي هـاي لغو و بي فايده بـه بند نكشيد. دلم رابه يك مشت تفريح پوچ و هرز خوش نكنيد.نگاهم رابه زرق و برق دنيا مشغول مداريد.ذهنم رابه تخيلات خشونت بار فيلم ها مشوش نكنيد، طنين دلنشين قرآن را از مـن دريغ مداريد، كـه مـن آسماني ام، پاك ام و مـن آسمانيم.

  اي غنچه هـاي نوشكفته

  اي برگ هـاي سبز نورس طراوت درشما موج مي‌زند، بهار پيش طراوتتان سرخم مي كند. پس زمين حاصلخيز دل تان رابه هر بذري مسپاريد و جز بـه آب مهر خدا آبياريش نكنيد. هر باغباني رابه باغستان دل تان راه ندهيد. بهارتان را قدر بدانيد كـه پاييز فصل بذرافشاني نيست خزان براي كاشتن مناسب نيست.بـه انتظار بذر منشينيد برخيزيد جست‌وجو كنيد بذرهاي ناب بيابيد كـه بهار هم رو بـه آخر شدن اسـت.

  دوستان ناباب

  از جمله مشكلات دوران نوجواني، عدم دقت درانتخاب دوست اسـت. نوجوانان در اين دوره بسيار راحت‌‌ پذير و زودپسند هستند و اين حالت درآنها ، سبب مي‌شود.اغلب دوستاني انتخاب كنند كـه نه تنها براي آن ها مفيد نيستند، بلكه گاه ثمرات بسيار تلخي نيز از اين دوستي‌ ها برايشان بـه بار مي‌آيد.انتخاب يك دوست ناباب مي‌تواند باعث سقوط و انحطاط اخلاقي نوجوان گردد.

  افراط و تفريط در دوستي:

  نوجوانان در دوستي پيرو عواطف و احساسات‌ اند و بـه اين موضوع كـه ممكن اسـت فردا اين دوستي گسسته شود نمي‌ انديشند. بـه همين علت، اغلب در دوستي افراط مي‌كنند. اين علاقه ممكن اسـت نسبت بـه يك هم‌ كلاسي يا دانش‌ آموزي دركلاس بالاتر، حتي يك معلم مدرسه، يك هنرپيشه يا يك قهرمان ايجاد شود. دل‌بستگي بـه يك فرد بيگانه نشانه نياز نوجوان بـه ارضاي عواطف يا بـه تعبيري دوست داشتن و دوست داشته شدن اسـت.

  مدل‌ لباس نوجوانان

  اهميت دادن بـه مدل لباس وپوشاك ويژگي مهم نوجوانان، بـه ويژه دختران اسـت.يكي از علل اين امر آن اسـت كـه از اين روش نوجوانان تجربه مي‌كنند چـه كسي هستند ومي‌خواهند چگونه ديده شوند.البته پوشاك و مدل لباس براي هرفرد نقش نوعي علامت هويتي را ايفا مي‌كند.باوجود اين ازآن جا كـه نوجوانان درفرايند رشد وتحول قراردارند، در درجه اول طرز لباس پوشيدن آنهاست كـه تصور آنان از خودشان را نشان مي‌دهد.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  شعر براي روز نوجوان

  لذا نوع پوشاك و لباس اهميت بيش‌تري براي انها پيدا مي‌كند. از اين‌ رو، طرز و مدل لباس هم براي همسالان و هم براي بزرگ‌ سالان نشانه مهمي بـه شمار مي‌آيد. شواهد نشان مي‌دهد كـه لباس‌هـاي مد در دبيرستان، حاكي از پايگاه وشان بالاي اجتماعي اسـت و برعكس لباس‌هايي كـه كمتر مطابق مدند، داراي پايگاه و شان پايين اجتماعي مي‌باشند.

  اهميت دادن به جذابيت فيزيكي

  نوجوانان بـه جذابيت فيزيكي خود اهميت زيادي مي‌دهند. خودمحوري نوجوان عامل مهمي در اهميت دادن بـه جذابيت فيزيكي اسـت. نوجوان فكر مي‌كند كـه همه ي بـه او نگاه مي‌كنند و طبق معمولً بيشتر بـه صفات غيرقابل پذيرش خود توجه دارد.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  متن تبريك روز نوجوان

  نوجوانان بـه ويژه ممكن اسـت بعلت ناكامي و ناامني درمورد ظاهر فيزيكي خود مانند بلوغ زودرس يا ديررس، وزن خيلي بالا يا پايين، جوش در آوردن و بيني خيلي بزرگ يا كوچك دچار مشكل وآشفتگي شوند. دختران بيشتر از پسران «بعلت انتظارات نقش جنسي» درمورد ظاهر فيزيكي خود دچار نگراني مي‌شوند.

  زبان

  زباني كـه نوجوانان براي توصيف تجربيات وعقايد خود استفاده مي‌كنندتحت تاثير پايگاه اجتماعي ،اقتصادي، منطقه جغرافيايي و هنجارهاي گروه همسالان اسـت. استفاده ازكلمات خاص راهي اسـت براي اينكه بخود وديگران نشان دهند كـه بـه گروه خاصي تعلق دارند. هم‌چنين راهي اسـت براي ممانعت از ورود كساني كـه عضو آن گروه نيستند.

  ميهماني و جشن تولد

  دوستي‌هـاي دوران نوجواني بـه مدرسه ختم نمي‌شود، بلكه آنان بسيار علاقه‌ مندند كـه با يكديگر در خارج از مدرسه نيز رفت و آمد داشته باشند، بـه خصوص دختران علاقه بيشتري براي رفتن بـه خانه يكديگر از خود نشان مي‌‌دهند. اين امر شايد بـه اين علت باشد كـه محدوديت‌ بيشتري براي خارج شدن از خانه دارند. بـه‌طور كلي، خانواده‌ ها در مورد شركت نوجوانان خود در جشن‌ ها و ميهماني‌ ها 3 گونه عمل مي‌كنند:

  = گروهي بر خلاف ميلشان اجازه مي‌دهند،

  = عده‌‌ اي گاهي اجازه مي‌دهند وگاهي مخالفت مي‌كنند

  = عده كمي نيز اصولا مخالف‌ اند.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  عكس روز نوجوان

  درصورتي كـه از نظر والدين رفتن بـه برخي ميهمانيها اشكالي نداشته باشد، بهتر اسـت پيش از آنكه اجازه دهند درمورد محل ميهماني و ميزبان و كساني كـه درآن ميهماني شركت دارند اطلاعاتي كسب كنند.مي‌توان با والدين نوجوان ميزبان ارتباط برقرار كرديا ازطريق مدرسه درباره آن ها اطلاعات بيشتري بـه دست آورد. البته نبايد رفت و آمد نوجوان رابه حد افراط نظارت كرد، زيرا اينامر موجب نگراني و ناراحتي او مي‌شود.

  بعضي از پدران و مادران

  بـه اين علت كـه مبادا فرزندشان لوس شود محبت خود رابه فرزند بروز نمي‌دهند، يا اين كـه بـه آن ها فرصت نمي‌دهند احساسات وعواطفشان را نسبت بـه پدر و مادر بروز دهند و اين كاستي درمرحله بلوغ ، آنان را دچار مشكل مي‌سازد. زيرا عدم ارضاي اين نياز بـه دوست داشتن و دوست داشته شدن در خانواده و كمبود محبت نزديكان نزديك، عامل مهمي در بـه وجود آمدن دوستي‌ هـاي افراطي و علاقه‌ منديهاي بي فرجام بـه افراد بيگانه مي‌شود.

  متن و شعر تبريك براي روز نوجوان 8 آبان ماه + عكس روز نوجوان

  اس ام اس تبريك روز نوجوان

  از پند و اندرز بايد پرهيز كرد، چرا كـه در اين سن بسيار كم‌ تاثير اسـت. در اين دوران ممكن اسـت نوجوانان رفتاري از خود نشان بدهند كـه براي آن دوره از سن، طبيعي و براي دوستان او نيز جالب باشداما از نظرشما «والدين» جلف، بي‌ مزه يا مسخره جلوه كند. درچنين شرايطي بايد منطقي بودو با در نظر گرفتن شرايط سني و روحيات نوجوان، از خود عكس‌ العمل نشان داد.


  شعرهايي به مناسبت روز نوجوان

  از ظلم جبر بـه جان آمدم

  از غم املا بـه فغان آمدم

  خسته شدم بنده زجغرافيا

  هم ز اروپا وهم از آسيا

  مـن چـه كنم آب وهوايش بد اس

  يا كـه فلان رود بـه رويش سد اسـت؟

  يا كـه فلان چشمه فلان جا بود

  رقص كنان راهي دريا بود؟

  اين‌كـه نشد آب و نشد نان مـن

  نمره بده نمره بده جان مـن

  نمره بيست تـو بود دلپذير

  بنده فداي تـو شوم اي دبير

  درود بـه خداحافظي

  با درود بـه سال گذشته آخرين

  سالي كـه مـن دردبستان تحصيل كردم

  سال هـاي اميد، با هزاران دوست و

  صدها خاطره سالهايي كـه با مقنعۀ

  رنگارنگ بـه كوچه پس كوچه هـاي

  كتابها مي رفتم سال هايي كـه از راههاي

  رياضي از مفاهيم علوم از سرزمين هـاي

  جغرافيا ازشرح مدني و از عشق قرآن

  درس زندگي آموختم.

  واقعاً كـه عمر انسان كوتاه اسـت آنقدر

  كوتاه كـه تا چشم باز كني خودرا دردنياي

  ديگري مي‌بيني مـن سال‌ها رابا كتاب

  گذراندم و بويِ خوش گل هـاي پارسي

  را احساس كردم حالا وقتش رسيده كـه

  دست هايم را رو بـه آسمان بلند كنم و فرياد

  بزنم دوران دبستان روزهاي كودكي

  خدانگهدار براي هميشه وبدان كـه ياد و

  خاطرۀ تـو هر لحظه درقلبم جاري اسـت.

  براي آخرينبار

  با التماس مي نگرد

  بـه چشم هـاي خيرۀ او

  و براي آخرينبار

  صدا را از حنجرهاش مي رهاند

  چگونه مي شود قلب وي را بـه دست

  آورد؟

  در حالي كـه پاره مي كند

  لباس درختان را

  بي فايده اسـت

  آخر براي باد چـه اهميت دارد

  فريادهاي يك برگ ناشناس؟

  دروازه يك روز آفتابي

  تا حالا چيزي گم كرده اي؟ پول

  كتاب، روان نويس يا خيلي چيزهاي

  ديگر؟ گم كردن دركل ناراحت كننده

  اسـت اما گم كردن كليد يعني پشت درماندن

  هي قدم مي‌زني، راه مي روي وبه

  جايي نميرسي عقربه هـاي ساعت هم

  با تـو لج مي كنند و راه نميروند چاره

  چيست؟ يا كليد بايد از راه برسد يا اين

  كـه خودت مجبوري بـه جست وجويش بروي.

  بگذار رازي رابا تـو بگويم. مـن بارها و

  بارها گم شد ه ام آ نوقت شروع كرده ام

  بـه وزيدن از درخت ها وباران عبور

  كرده ام چاره اي نبود بايد بـه جست وجو

  برمي خاستم. ميخواستم دري را باز كنم

  تا بـه آ بهاي بي پايان برسم نمي‌دانيد

  چقدر تشنه بودم. با رگبارها بـه شيشۀ

  پنجرههاي بسته مي خوردم. ميخواستم

  دستكم سايه اي ببينم. ميخواستم

  كسي مرا رشته رشته رشته ببيند و نگاه

  كند كسي راكه تازه از جادههاي مه آلود

  آسمان رسيده بود ميخواستم پس از

  هزاران هزار بار مردن دروازه ي يك

  روز آفتابي رابا كليد ايمان باز كنم.

  مـن مي‌خواهم كليدم را پيدا كنم

  تا باز كنم درخانۀ خورشيد را مـن

  نميخواهم هميشه در اين تاريكي بمانم

  شعر زيبا در مورد جواني

  داني كه نو بهار جواني چسان گذشت؟

  زود آن چنان گذشت كه تير از كمان گذشت

  نيمي بـه راه عشق وجواني بـه پايان رسيد

  نيم دگر بغفلت وخواب گران شد

  صد آفرين بـه همت مرغي شكسته بال

  كز خويشتن شد و از آشيان گذشت

  افسرده‌ اي كه تازه گلي را ز دست داد

  داند چها بـه بلبل بي خانمان گذشت

  بنگر بـه شمع عشق كه در اشك و آه او

  پروانه بال و پر زد و آتش بـه جان گذشت

  بشنو دراي قافله سالار زندگي

  گويد بـه خواب بودي و اين كاروان گذشت

  ستمگر اگر بـه تيغ ظلم خون خلق ريخت

  ازخون بيگناه مگر ميتوان گذشت؟

  «مشفق» بهار زندگيت گرصفا نداشت

  شكرِ خدا كه همراه باد خزان گذشت

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: متن,و,شعر,تبريك,براي,روز,نوجوان,8,آبان,ماه,+,عكس,روز,نوجوان،
 ساعت : ۰۹:۵۹:۴۷
نویسنده : sam
نظرات (0)

اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

 • اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  در اينبخش اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير يعني 7 آبان را جمع آوري كرده ايم. در ادامه همچنين زندگي نامه كوروش كبير و متن منشور اين امپراتور بزرگ را براي علاقه مندان بـه تاريخ و كوروش بزرگ آورده ايم، كوروش بزرگ يكي از امپراتوران بنام جهان اسـت كـه روز 7 آبان روز جهاني اين سلطان پارس ميباشد، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشيد تا بيشتر در مورد كوروش بزرگ بدانيم.

  مردي رابه دامادي خود برگزين

  كه نيك خو درست و دانا باشد

  اگر بسيار مسكين اسـت

  بسيار عيب نيست

  مال و مكنت از يزدان برسد

  روز جهاني كوروش خجسته باد…

  زندگي نامه كوروش كبير از تولد تا مرگ

  بنا بـه گفته هرودوت آستياگ «پدربزرگ كوروش» شبي در خواب ديد كـه ازدخترش آن قدر آب خارج شد كـه كشور ماد وتمام آسيا را غرق كرد. مغها خواب وي راچنين تعبير كردند كـه فرزند دخترش روزي برتمام آسيا چيره خواهد شد.از اين روي، وي دخترش ماندانا رابه يكي از بزرگان پارس بـه زناشويي داد.پس از تولد نوه‌ اش وي خواب ديگري ديد كـه تاكي ازبدن ماندانا روييده و تمام آسيا را فراگرفته‌ اسـت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  پس او فرزند دخترش رابه يكي از بستگانش بنام هارپاگ سپرد ودستور داد كـه كودك را نابود كند.هارپاگ، كوروش رابه يكي از چوپان‌ هاي شاه بنام ميترادات «مهرداد» داد و از او خواست كـه او را بـه دستور شاه بـه كوهي درميان جنگل رها كند تا طعمه درندگان گردد. چوپان كودك رابه خانه برد.وقتي همسر چوپان بنام سِپاكو از موضوع باخبر شد با ناله و زاري بـه شوهرش اصرار ورزيد كـه از كشتن كودك خودداري كند.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  عكس زيبا براي روز جهاني كوروش كبير

  و بجاي او، فرزند خود راكه تازه زاييده ومرده بـه دنيا آمده بود، در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذيرفت و پيكر مرده فرزندش رابه ماموران هارپاگ سپرد و خودسرپرستي كوروش رابه گردن گرفت. هارپاگ هم پيكر پسر چوپان رابا اسمي ديگر در آرامگاه شاهي دفن كرد. سال ها بعد هنگاميكه كوروش 10ساله شده بودو با كودكان بازي ميكرد، آن كودكان كوروش كبير را بعنوان سلطان برگزيدند.

  دست از دزدي و كاهلي و هوا و هوس نفساني بدار

  زيرا هركس كه نيكي كند پاداشِ نيكي يابد

  و هر كه بدكارِ گشت بـه سزاي سخت خواهد رسيد

  كوروش درميان بازي، دستور داد يكي از كودكان را تنبيه كنند.پدر آن پسر بنام آرتمبارس نزد آستياگ شكايت كرد و اظهار داشت كـه يكي از بردگان وي فرزند درباريان را چوب زده‌ اسـت.كوروش را نزد آستياگ فرستادند تا تنبيه شود.شاه با مشاهده كوروش وشباهت وي با افراد خانواده، چنين سوظن برد كـه مبادا او كوروش نوه خودش باشد.شاه چوپان را تهديد كرد كـه اگر حقيقت را نگويد شكنجه خواهد شد و وي حقيقت را بيان داشت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  عكس پروفايل تخت جمشيد

  پس ازآن شاه هارپاگ را احضار كرد و از وي پرسيد طفل دخترم راكه بـه تـو سپرده بودم چگونه كشتي؟ هارپاگ با ديدن چوپان پاسخ داد كـه پس از آنكه طفل رابه خانه بردم خواستم طوري رفتار كنم كـه امر تـو اجرا شده باشد وقاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا كـه طفل زنده مانده، بايد خدا را شكر كرد و ضيافتي داد و از هارپاگ خواست بـه اين ميهماني بيايد و فرزندش را هم همراه بياورد.

  پس ازآن هارپاگ رابه بي رحمانه‌ ترين شكل تنبيه كرد، بدين ترتيب كـه او را براي صرف شام دعوت نمود و بدون آنكه وي خبردار شود گوشت بدن فرزند هارپاگ را بعنوان غذا، بـه خورد پدر داد.مدتي بعد آستياگ بار ديگر بـه جادوگران و كاهنان روي آورد و از آن ها سؤال كرد كـه آيا هنوز بايد ازآن خطر از جانب نواده‌اش بترسد يا خير؟ آن ها پاسخ دادند كـه رؤياي شاه هم‌ اكنون تعبير شده‌ اسـت براي آنكه كوروش هنگاميكه با كودكان ديگر بازي مي كرد بعنوان شاه انتخاب شد بنابر اين ديگر نياز نيست از وي بترسد.

  سخت كوشي

  هرگز كسي را نكشته اسـت

  نگراني ازآن اسـت

  كـه انسان را از بين مي‌برد

  ++ روز كوروش كبير مبارك ++

  شجره نامه كوروش كبير

  كوروش كبير «576 تا 529 پيش از ميلاد» همچنين مشهور بـه كوروش دوم اولين شاه و بنيان‌گذار دودمان شاهنشاهي هخامنشي اسـت.كوروش كبير، بـه‌خاطر بخشندگي‌، بنيان گذاشتن حقوق بشر، پايه‌ گذاري اولين امپراتوري چند مليتي وبزرگ جهان، آزاد كردن برده‌ ها و بنديان، احترام بـه دين‌ها و كيش‌ هاي گوناگون، گسترش تمدن و غيره شناخته شده‌اسـت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  همه چيز درباره دوره هخامنشيان و كوروش كبير

  ايرانيان كوروش كبير را پدر و يونانيان، كـه وي سرزمين‌هاي ايشان را تسخير كرده بود، كوروش كبير را سرور و قانون گذار مي‌ناميدند. يهوديان كوروش كبير رابه منزله مسح‌ شده توسط پروردگار بشمار مي‌آوردند، ضمن آنكه بابليان كوروش بزرگ رامورد تأييد مردوك ميدانستند. اولين شاه شاهنشاهي هخامنشي بود كـه دربين سال هـاي 559 تا 529 پيش ازميلاد بر نواحي گسترده اي از آسيا حكومت مي كرد.

  او همسري بنام كاساندان از خاندان هخامنشي برگزيد كـه از او داراي چهار فرزند بود. دو تن از فرزندان كوروش كبير پسر و 2 تن ديگر دختر بودند.پسران كوروش كمبوجيه دوم و برديا نام داشتند و يكي ازدخترانش آتوسا نام داشت اما درمنابع تاريخي نام ديگر دختر كوروش كبير ذكر نگرديده اسـت.كامبيز دوم پس از مرگ پدر بجاي او بـه تخت شاهي نشست و برادر ديگر خود برديا را كشت.او پس از فتح مصر در راه بازگشت بـه ايران خودكشي كرد.

  كار بزرگ وجود ندارد

  بـه شرطي كـه

  آن رابه كارهاي كوچك تر تقسيم كنيم

  == روز كوروش كبير مبارك ==

  گاهشمار دوران پادشاهي كوروش كبير « سال‌ ها پيش از ميلاد است » 

  558 : آغاز پادشاهي كوروش درانشان «فارس» وخوزستان. انتقال پايتخت هخامنشيان بـه شوش

  550 : شكست ايشتوويگو شاه ماد از كوروش و پيرو آن فتح هگمتانه اتحاد ماد و پارس

  549 تا 548 : تسخير سرزمينهاي پارت جرجان و احتمالاً ارمنستان توسط كوروش.

  546 : فتح سارد پايتخت ليدي توسط كوروش وشكست كرزوس سلطان ليدي.

  539 : كوروش بـه يهوديان آواره اجازه دادتا بـه اورشليم بازگردند و درآنجا آزادانه براي خود كنيسه بسازند.

  529 : كوروش بـه قبايل سكاها درشمال شرق ايران حمله كرد و درجنگ با ماساگت ها كشته شد.

  نسبت بـه پدر و مادر خود

  فرمان بردار باش زيرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند

  مانند شيري اسـت

  كه آسوده در بيشه غنوده و از هيچكس بيم ندارد

  دوران قدرت كوروش كبير

  كوروش كبير ابتدا عليه ايشتوويگو، شاه ماد، بـه جنگ برخاست وسپس بـه پايتخت حكومت ماد در هگمتانه يورش برد وبا كمك‌ هايي كـه از درون سپاه ماد بـه كوروش شد، هگمتانه را فتح كرد.سپس كرزوس، شاه ليديه را شكست داد و بـه‌سوي سارد لشكر كشيد و پس از دوهفته، شهر سارد بـه اشغال نيروهاي ايراني درآمد. كوروش مسئوليت فتح ديگر شهر هـاي آسياي صغير رابه فرماندهانش واگذار كرد.

  و خود بـه اكباتان بازگشت و بـه‌ سوي – پارت – زرنگ – هرات – خوارزم – باختر – سغد  – گندار – ثه‌ تَگوش و – اَرَخواتيش – لشكر كشيد. جزئيات اين جنگ‌ها در تاريخ ثبت نشده‌اسـت و اطلاع كمي درباره جزئيات اين نبردها وجوددارد. با شكست كشور ماد بـه‌ وسيله پارس كـه كشور دست نشانده و تابع آن بود، پادشاهي 35ساله ايشتوويگو سلطان ماد بـه انتها رسيد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  زندگينامه كوروش كبير و دوره هخامنشي

  اما بـه گفته هرودوت كوروش كبير بـه ايشتوويگو آسيبي وارد نياورد و او را نزد خود نگه داشت.كوروش كبير بـه اين شيوه در 546 پادشاهي ماد و ايران رابه دست گرفت وخود را سلطان ايران اعلام نمود.كوروش كبير پس از آنكه ماد و پارس را متحد كرد وخود را شاه ماد و پارس ناميد، درحاليكه بابل بـه او خيانت كرده بود، خردمندانه از قارون، شاه ليدي خواست تا حكومت او رابه رسميت بشناسد.

  اما قارون «كرزوس» در كمال كم خردي بجاي قبول اين پيشنهاد كوروش كبير بـه فكر گسترش مرزهاي كشور خود افتاد و بـه اين خاطر با شتاب سپاهيانش را از رود هالسي «قزل‌ ايرماق امروزي دركشور تركيه» كـه مرز كشوري وي و ماد بود گذراند و كوروش كبير هم با ديدن اين حركت خصمانه، از همدان بـه سوي ليدي حركت كرد و دژسارد كـه آنرا تسخير ناپذير مي‌پنداشتند، با صعود تعدادي ازسربازان ايراني از ديوارههاي آن سقوط كرد.

  و قارون «كروزوس»، شاه ليدي بـه اسارت ايرانيان درآمد وكوروش كبير مرز كشور خود رابه درياي روم وهمسايگي يونانيان رسانيد.نكته قابل توجه رفتار كوروش كبير پس ازشكست قارون اسـت. كوروش، شاه شكست خورده ليدي را نكشت و تحقير ننمود، بلكه تا پايان عمرتحت حمايت كوروش زندگي كرد. پس از ليدي كوروش كبير نواحي شرقي را يكي پس ازديگري زير فرمان خود در آورد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  عكس پروفايل كوروش بزرگ

  هدف اصلي كوروش كبير از لشكركشي بـه شرق، تامين امنيت و تحكيم موقعيت بود وگرنه درسمت شرق ايران آن روزگار، حكومتي كـه بتواند با كوروش كبير بـه معارضه بپردازد وجود نداشت. كوروش كبير با زير فرمان آوردن نواحي شرق ايران، وسعت سرزمين‌هاي تحت تابعيت خودرا 2 برابر كرد. حال ديگر سلطان بابل از خيانت خود بـه كوروش كبير وعهدي درحق وي كـه در اوائل پيروزي او برماد انجام داده بود واقعاً پشيمان شده بود.

  تنها راهي كـه بـه شكست مي انجامد

  تلاش نكردن اسـت

  ** روز كوروش كبير مبارك **

  ذوالقرنين

  درباره شخصيت ذوالقرنين كـه دركتاب هاي آسماني يهوديان، مسيحيان ومسلمانان ازآن سخن بـه ميان آمده چندگانگي وجوددارد واين كـه بـه واقع ذوالقرنين چـه كسي اسـت بطور قطعي مشخص نشده‌ اسـت. كوروش كبير سردودمان هخامنشي، داريوش بزرگ، خشايارشا، اسكندر مقدوني گزينه‌ هايي هستند كـه جهت پيدا شدن ذوالقرنين واقعي درباره انها بررسي‌ هايي انجام شده.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  29 اكتبر برابر روز 7 آبان ماه روز جهاني كوروش گرامي باد

  اما با توجه بـه اسناد و مدارك تاريخي و تطبيق آن با آيه‌ هاي قرآن، تورات، و انجيل تنها كوروش كبير اسـت كـه موجه‌ ترين دلايل را براي احراز اين لقب دارا ميباشد. شماري از فق هاي معاصر شيعه نيز كوروش كبير را ذوالقرنين ميدانند. آيت الله طباطبايي، آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله صانعي از معتقدان اين نظر هستند.

  بـه رئيس وسردار خود

  گستاخ مباش و درخدمت استوار بايست

  آچه برخود نيك نداني بـه ديگران نيز نيك نشمار

  با دوستان بـه يگانگي بر خورد كن

  روايت هرودوت

  هرودوت مورخ يوناني نوشته كـه كورش پس ازآن‌كـه بابل را فتح كردبراي فرمانبردار كردن ماساژت‌ها كـه درشرق رود آراكس «سيحون» سكونت داشتند لشكركشي كرد.وي ابتدا بـه فرمان‌رواي ماساژت‌ ها تهم‌ رييش ««تُميريس» كـه بيوه سلطان سابقشان بود پيشنهاد ازدواج داد اما اوكه دانست مقصود كوروش تسلط بر سرزمين اوست نپذيرفت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  تصاوير روز جهاني كوروش كبير 

  و كورش بـه قصد جنگ با او بـه سوي سيحون حركت كرد. او درابتدا با حيله جنگي توانست يك‌ سوم سپاه ماساژت‌ ها را نابود كند اما ملكه تميريس با جمع‌ آوري تمام قواي خود بـه او حمله‌ ور شد و درجنگي سنگين بـه پيروزي رسيد. بيشتر سپاه كورش نابود شده و كوروش كبير نيز كشته شد.

  روايت برس كلداني

  از بروسوس مورخ كلداني نقل قول شده كـه كوروش درنبرد با قوم داها كشته شد.دها از اقوام ساكن اطراف گرگان بوده‌اند.

  روايت تروگ پمپه‌ اي

  تروگ پمپه‌ اي مورخ رومي هم روايتي مشابه هرودوت را اتخاذ كرده با اين تفاوت كـه مي نويسد سپاه 200 هزار نفره كوروش در گردنه‌ هاي كوهستان بـه محاصره سپاه ملكه ماساژت‌ ها درآمده وتمامي آن‌ها نابود شده، حتي يك نفر هم زنده نمي ماند تا خبر اين واقعه را ايرانيان برساند.

  روايت گزنفون

  كسنوفون مورخ يوناني مرگ كورش را دركتاب كوروش‌ نامه بـه شكل طبيعي ودر پارس گزارش داده. بـه گفته او كورش در خواب از مرگ خود مطلع مي شود و پس از نيايش و وصيت‌ هايي بـه نزديكان ودوستان وبزرگان كشور از دنيا مي رود. روايت كسنوفون درمورد مرگ كورش بـه داستانهاي اساطيري مربوط بـه مرگ كيخسرو سلطان كياني شباهت دارد.

  اگر تـو را فرزندي اسـت

  بـه مدرسه بفرست و بـه تحصيل علم بگمار

  زيرا علم ودانش چشمِ روشن اسـت

  جانشين كوروش كبير

  كوروش از تنها همسر خود كاساندان 2 پسر بـه نامهاي كمبوجيه و برديا داشت كـه كمبوجيه را پيش از لشكركشي بـه شرق بـه‌عنوان وليعهد خود انتخاب كرد.كمبوجيه بـه‌ واسطه انتصابش بـه‌عنوان شاه بابل عملاً بـه‌عنوان جانشين تعيين شده بودو كوروش امور اين مملكت رابه او واگذار كرد.احتمالاً كمبوجيه پس ازمرگ پدرش، بـه مرزهاي شمال شرقي سامان داد ودر پاييز سال 528 پيش از ميلاد، حمله بـه مصر را آغاز كرد و توانست آنجا را فتح كند.

  دختر شرمگين را دوست بدار

  و او رابه مرد هوشيار و دانايي

  بـه عروسي دهِ زيرا مرد دانا و هوشيار

  مانند زمين نيكي اسـت كه

  چون تخم درآن بكارند

  حاصل نيك وفراوان ازآن بـه عمل آيد

  ميراث كوروش كبير

  پس از مرگ كوروش كبير پسرش كمبوجيه دوم «كامبيز دوم» بـه پادشاهي برگزيده شد.كمبوجيه دوم قبل از عزيمت بـه مصر براي تصرف آن كشور برادرش برديا را كشت وسپس بـه مصر لشگر كشيد.او پس از تصرف مصر بر تخت شاهي نشست و خود رافرزند خدايان معرفي كرد اما مدتي بعد گاو مقدس مصريان را كشت. عده اي اعتقاد دارند اينكار او بدليل پيشگيري از جهالت مردم وپرستش گاو بوده اسـت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  اس ام اس كوتاه براي 7 آبان ماه روز جهاني كوروش كبير

  زيرا بر اساس اعتقادات كامبيز كـه يكتا پرست ويزدان پرست بود، گاو موجودِ مقدسي محسوب نمي شد.زماني كـه او درمصر بود يك مغ كـه برادرش بسيار بـه برديا، برادر مقتول كامبيز شباهت داشت بـه توسط آن مغ بـه كاخ شاهي راه يافت. اين فرد كـه گئوماته نام داشت خودرا برديا فرزند كوروش كبير معرفي نمود وبه تخت سلطنت نشست. زماني كـه اين خبر بـه كامبيز رسيد از مصر بـه سوي ايران حركت كرد اما درسوريه كنوني خودكشي نمود.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  عكس هاي مناسبتي براي روز جهاني كوروش كبير

  پس از مرگ كامبيز پسر كوروش كبير وفاش شدن راز گئوماته يك گروه هفت نفره از شاهزادگان هخامنشي دركاخ شاهي اقدام بـه قتل گئوماته و برادرش كردند و يكي از اين 7 نفر با نام داريوش كبير بر تخت سلطنت نشست.داريوش كـه يكي از عمو زادگان كوروش كبير محسوب مي شد پس از رسيدن بـه قدرت بـه بسط كشور پارس اقدام نمود و درنبردي بنام ماراتن با ارتش يونان بـه جنگ پرداخت اما شكست خورد.

  اگر چـه امروزه اين مسئله كـه ارتش ايران در اين جنگ شكست خورده باشد توسط تعدادي محل ترديد قرار گرفته اسـت. ارتش پارس در زمان داريوش تا شبه جزيره بالكان پيش روي كرد وپس از مرگ داريوش پسرش خشايار شاه بـه قدرت رسيد.خشايار شاه با لشگري انبوه كـه تاريخ تا بـه آن روز نظيرش را نديده بود بـه يونان حمله كرد و اگر چـه درجنگ سالامين شكست خورد اما موفق شد آتن پايتخت يونان رابه تصرف خود درآورد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  اشعار زيبا در وصف كوروش كبير

  درجريان اين لشگر كشي آتن آتش گرفت وتا بـه امروزه اين كشمكش كـه ايرانيان بـه عمد آنرا آتش زده اند و ياخير ادامه دارد.امپراطوري هخامنشي در سال 331 قبل از ميلاد با حمله اسكندر مقدوني ساقط شد و داريوش سوم آخرين شاه آن بود.اگر چـه بازهم عده اي اعتقاد دارند يورش اسكندر بـه ايران فاقد هر گونه حقيقت تاريخي اسـت. داريوش كبير در زمان حيات خود دستور ساخت تخت جمشيد يا پرسپوليس را صادر كرد.

  و با بناي كاخ هاي با شكوه آنرا بعنوان پايتخت هخامنشيان برگزيد و خودرا شاهنشاه «شاه شاهان» ناميد.شكوه اين شهر آن چنان بود كـه سفراي خارجي و بازرگانان ديگر كشورها پس از ورود بـه آن دچار شگفت زدگي فراوان ميشدند. همچنين داريوش دركتيبه اي براي ايران دعاي بسيار جالبي دارد كـه حتي امروزه نيز توسط ايرانيان بسيار بـه آن ارجاع داده مي شود. او در اين كتيبه براي ايران اينچنين دعا ميكند:

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  بيوگرافي كوروش كبير + تصاوير پروفايل كوروش كبير

  خداوند اين كشور را از دروغ، دشمن وخشكسالي نگاه دارد. در زمان داريوش ساخت بناي پرسپوليس بنيان گذاشته شد كـه درآن قصرهاي متعدد ساخته شد و سربازان گارد جاويدان بـه محافظت ازآن قصرها گمارده شدند. داريوش همچنين براي گسترش تجارت در زمان خود دستور ساخت راه هاي متعددي را صادر نمود كـه يكي از معروفترين اين را هها، راه شاهي اسـت كـه از شوش بـه سارد كشيده شد.

  او براي محافظت از اين راه ها قلعه هائي درطول اين جاده ها بنا نمود و امنيت بازرگاني را افزايش داد.با بنا نمودن راه ها تجارت بين شرق و غرب از طريق امپراطوري هخامنشي تسهيل گرديد زيرا راه ابريشم كـه راهي بود كـه بـه واسطه آن كالاهائي مانند ابريشم از خاور دور و چين بـه اروپا «يونان و بعد ها روم» صادر مي شد،بدليل ايجاد امنيت و ساخت راه بسيار افزايش يافت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  دل نوشته هاي زيبا براي روز جهاني كوروش +متن منشور كوروش كبير

  و ايران تبديل بـه پل ارتباطي بين غرب وشرق گرديد وموجب گسترش فرهنگ و مدن بشري شد.همچنين داريوش اولين سيستم پستي دنيا را ايجاد كرد.او دستورداد تا درطول مسير راه ها چاپارخانه هائي احداث شود وپيك هائي كـه حامل نامه بودند پس ازطي مسافتي در اين چاپارخانه ها نامه را پيك ديگري كـه آماده خدمت بود مي دادند.

  با زن فرزانه و شرمگين عروسي كن

  و او را دوست بدار و خود براي خود زن انتخاب كن

  و زنِ ديگري را فريب مده

  تا روانت گناه كار نگردد

  منشور كوروش كبير

  از كوروش كبير تنها سند نسبتاً مفصلي كـه برجاي مانده، استوانه‌ اي بـه‌ طول 22٫5 سانتي‌ متر و عرض 11 سانتيمتر از جنس خاك رس با نوشته‌ اي 45 سطري بـه‌ زبان بابلي اسـت كـه امروزه با عدد 90920 در اتاق 52 بخش ايران باستان موزه بريتانيا نگه‌داري مي شود. تكه اصلي استوانه كوروش كبير در سال 1879 ميلادي توسط هرمزد رسام درحفاري معبد مردوك دربابل پيدا شد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  عكس براي تبريك روز كوروش كبير

  اين تكه منشور كوروش حاوي 35 خط بود. تكه دوم منشور كوروش كبير كـه شامل خط‌ هاي 36 تا 45 مي شود در سال 1975 ميلادي دركلكسيون بابل دانشگاه ييل يافت شد وبه منشور اصلي پيوست گرديد.در سال 1971 ميلادي، سازمان ملل متحد منشور كوروش كبير رابه همه ي ي زبانهاي رسمي سازمان منتشر كرد وبدلي از اين منشور درمقر سازمان ملل درفضاي بين تالار اصلي شوراي امنيت و تالار قيومت درشهر نيويورك قرار داده شد. 

  دستاني كـه كمك ميكنند

  پاك تر از دست هايي هستند

  كـه رو بـه آسمان دعا ميكنند

  ** روز كوروش كبير مبارك **

  متن منشور كوروش

  ۱- « كوروش» شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه توانا ، شاه بابل ، شاه سومر و اكد.

  ٢- شاه نواحي جهان.

  ۳- چهار« …… » مـن هستم « …… » بجاي بزرگي ، ناتواني براي پادشاهي كشورش معين شده بود.

  ۴- نبونيد تنديس هاي كهن خدايان را از ميان برد « …… » و شبيه آنان رابه جاي آنان گذاشت.

  ۵- شبيه تنديسي از « پرستشگاه » ازاگيلا ساخت « …… » براي « اور» و ديگر شهرها.

  ۶- آيين پرستشي كـه بر آنان ناروا بود « …… » هرروز ستيزه گري مي جست. همچنين با خصمانه ترين روش.

  ۷- قرباني روزانه را حذف كرد « …… » او قوانين ناروايي در شهرها وضع كرد و ستايش مردوك ، شاه خدايان رابه كلي بـه فراموشي سپرد.

  ۸- او همواره بـه شهر وي بدي مي كرد. هرروز بـه مردم خود اذيت مي‌رسانيد. با اسارت ، بدون ملايمت همه ي رابه نيستي كشاند.

  ۹- بر اثر دادخواهي آنان « اليل » خدا « مردوك » عصباني گشت و او مرزهايشان. خداياني كـه در ميانشان زندگي مي كردند ماوايشان را راه كردند.

  ۱۰- او « مردوك » در خشم خويش ، آن ها رابه بابل آورد ، مردم بـه مردوك چنين گفتند : بشود كـه توجه وي بـه همه ي ي مردم كـه خانه هايشان ويران شده معطوف گردد.

  ۱۱- مردم سومر و اكد كـه شبيه مردگان شده بودند ، او توجه خود رابه آنان معطوف كرد. اين موجب همدردي او شد ، او بـه همه ي ي سرزمين ها نگريست.

  ۱٢- آنگاه وي جستجوكنان فرمانرواي دادگري يافت ، كسيكه آرزو شده ، كسيكه وي دستش را گرفت. كوروش سلطان شهر انشان. پس نام او را بر زبان آورد ، نامش را بعنوان فرمانرواي سراسر جهان ذكر كرد.

  ۱۳- سرزمين « گوتيان » سراسر اقوام « مانداء» را مردوك در پيش پاي او بـه تعظيم واداشت. مردمان و سپاه سران راكه وي بـه دست او « كوروش » داده بود.

  ۱۴- با عدل و داد پذيرفت. مردوك ، سرور بزرگ ، پشتيبان مردم خويش ، كارهاي پارسايانه و قلب شريف او رابا شادي نگريست.

  ۱۵- بـه سوي بابل ، شهر خويش ، فرمان پيش روي داد و او را واداشت تا راه بابل در پيش گيرد. هم چون يك دوست و يار در كنارش او را همراهي كرد.

  ۱۶- سپاه بي كرانش كـه شمار آن چون آب رود برشمردني نبود با سلاح هاي آماده دركنار هم پيش مي رفتند.

  ۱۷- او « پروردگار» گذاشت تا بي جنگ و كشمكش وارد شهر بابل شود و شهر بابل را از هر نيازي برهاند. او نبونيد شاه راكه او را ستايش نميكرد بـه دست او « كوروش » تسليم كرد.

  ۱۸- مردم بابل ، همگي سراسر سرزمين سومر و اكد ، فرمانروايان و حاكمان پيش وي سر تعظيم فرود آوردند و شادمان از پادشاهي وي با چهره هاي درخشان بـه پايش بوسه زدند.

  ۱۹- خداوندگاري « مردوك » راكه با ياريش مردگان بـه زندگي بازگشتند ، كـه همگي را از نياز و رنج بـه دور داشت بـه خوبي ستايش كردند و يادش را گرامي داشتند.

  ٢۰- مـن كوروش هستم ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه قدرتمند ، شاه بابل ، شاه سرزمين سومر و اكد ، شاه چهار گوشه ي جهان.

  ٢۱- پسر شاه بزرگ كمبوجيه ، شاه شهر انشان ، نوه ي شاه بزرگ كوروش ، شاه شهر انشان ، نبيرۀ شاه بزرگ چيش پيش ، شاه انشان.

  ٢٢- از دودماني كـه هميشه از شاهي برخوردار بوده اسـت كـه فرمانروائيش را « بعل » و « نبو » گرامي مي دارند و پادشاهيش را براي خرسندي قلبي شان خواستارند. آنگاه كـه مـن با صلح بـه بابل درآمدم

  ٢۳- با خرسندي و شادماني بـه كاخ فرمانروايان و تخت پادشاهي قدم گذاشتم. آنگاه مردوك سرور بزرگ ، قلب بزرگوار مردم بابل رابه مـن منعطف داشت ومن هرروز بـه ستايش او كوشيدم.

  ٢۴- سپاهيان بي شمار مـن با صلح بـه بابل درآمدند. مـن نگذاشتم در سراسر سرزمين سومر و اكد تهديد كننده ي ديگري پيدا شود.

  ٢۵- مـن در بابل و همه ي ي شهرهايش براي سعادت ساكنان بابل كـه خانه هايشان مطابق خواست خدايان نبود كوشيدم « …… » مانند يك يوغ كـه بر آن ها روا نبود.

  ٢۶- مـن ويرانه هايشان را ترميم كردم و دشواري هاي آنان را راحت كردم. مردوك خداي بزرگ از كردار پارسايانه ي مـن خوشنود گشت.

  ٢۷- بر مـن ، كوروش شاه كـه او را ستايش كردم و بر كمبوجيه پسر تني مـن و همچنين بر همه ي ي سپاهيان مـن

  ٢۸- او عنايت و بركتش را ارزاني داشت ، ما با شادماني ستايش كرديم ، مقام والاي « الهي » او را . همه ي ي پادشاهان برتخت نشسته

  ٢۹- از سراسر گوشه و كنار جهان ، از درياي زيرين تا درياي زبرين شهر هـاي مسكون و همه ي ي پادشاهان « امورو » كـه در چادرها زندگي ميكنند.

  ۳۰- باج هاي گران براي من آوردند و به پاهايم در بابل بوسه زدند. از « … » نينوا ، آشور و نيز شوش

  ۳۱- اكد ، اشنونه ، زميان ، مه تورنو ، در ، تا سرزمين گوتيوم شهر هـاي آن سوي دجله كـه پرستشگاه هايشان از زمان هاي قديم ساخته شده بود.

  ۳٢- خداياني كـه در آن ها زندگي مي كردند ، مـن انها رابه جايگاه هايشان بازگردانيدم و پرستشگاه هاي بزرگ براي ابديت ساختم. مـن همه ي ي مردمان را گرد آوردم و آن ها رابه موطنشان باز گردانيدم.

  ۳۳- همچنين خدايان سومر و اكد كـه نبونيد آن ها رابه رغم خشم خداي خدايان « مردوك » به بابل آورده بود ، فرمان دادم كـه براي خشنودي مردوك خداي بزرگ

  ۳۴- در جايشان در منزلگاهي كـه شادي در آن هست بر پاي دارند. بشود كه همه ي خداياني كـه مـن بـه شهرهايشان بازگردانده ام

  ۳۵- روزانه در پيشگاه « بعل » و « نبو » درازاي زندگي مرا خواستار باشند ، بشود كـه سخنان بركت آميز برايم بيايند ، بشود كـه آنان بـه مردوك سرور مـن بگويند  كوروش شاه ستايشگر توست و كمبوجيه پسرش

  ۳۶- بشود كـه روزهاي « …. » مـن همه ي ي انها را در جاي با آرامش سكونت دادم.

  ۳۷- « ….. » براي قرباني ، اردكان و فربه كبوتران.

  ۳۸- « ….. » محل سكونتشان را مستحكم گردانيدم.

  ۳۹- « ….. » و محل كارش را.

  ۴۰- « ….. » بابل.

  ۴۱- « ….. » ۴٢» « …. » ۴۳» « …. » ۴۴» « … » ۴۵» « …. » تا ابديت.

  دشمن كهنه را

  دوست نو مساز

  زيرا دشمن كهنه مانند مار سياه اسـت

  كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

  آرامگاه كوروش كبير

  آرامگاه كوروش كبير درفاصله حدود 1 كيلومتري جنوب غربي كاخهاي پاسارگاد قرار داد. اين اثر در سال 2004 ميلادي بعنوان زير مجموعه پاسارگاد تحت عدد 1106 درميراث جهاني يونسكو ثبت شده‌اسـت. آرامگاه كوروش كبير بر روي سكوي مرتفعي قرار گرفته كـه اين سكو خود نيز از قطعات تراشيده شده سنگ تشكيل شده‌ اسـت. بر بالاي سكو اتاق مخصوص دفن پيكر قراردارد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  متن براي روز كوروش كبير | عكس پروفايل براي روز جهاني كوروش

  اين اتاق 2٫10 متر پهنا، 3٫17 مترطول و 2٫10 متر ارتفاع دارد. مدخل آن ورودي كوچك وباريكي اسـت. آرامگاه بـه وسيله سنگ هـاي شيرواني مانند 3 گوش پوشيده مي شود، ارتفاع كامل ساختمان حدود 11 متر اسـت.ارتفاع كلي بنا اندكي بيش از 11 متر اسـت. سكوي اول كـه پله اول را تشكيل مي دهد 165 سانتيمتر ارتفاع دارد، اما حدود 60 سانتيمتر آن در اصل نتراشيده وپنهان بوده‌ اسـت.

  يعني اين هم مانند پلكان دوم و سوم دقيقا 105 سانتيمتر ارتفاع داشته‌ اسـت. پلكان چهارم و پنجم و ششم هر يك 57٫5 سانتيمتر ارتفاع دارند. پهناي سكوها نيم متر اسـت وسطح سكوي ششمين كـه قاعده اتاق آرامگاه را تشكيل مي دهد حدود 6٫40 متر در 5٫35 متر اسـت.آرامگاه كوروش كبير كه به‌ احتمال زياد پيش ازمرگش و بـه فرمان خودش ساخته شده‌ بود، در همه ي ي دوران هخامنشي مقدس بـه‌ شمار مي‌رفت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  اس ام اس روز كوروش كبير + عكس نوشته براي روز كوروش

  و بـه خوبي ازآن نگه‌داري ميكردند. در دوره اسلامي، اين بنا بـه مشهد مادر سليمان مشهور بود ونخستين شخصي كـه دريافت مشهد مادر سليمان همان آرامگاه كوروش بزرگ اسـت، رابرت كرپورتر جهانگرد و ديپلمات انگليسي بود كـه در سال 1818 ميلادي از پاسارگاد ديدن كرده بود. عمده بناهايي كـه توسط كوروش كبير ساخته‌ شده، درمحوطه پاسارگاد قرار دارد.

  آرامگاه كورش كبير كـه ساخته خود كوروش بود چنان ارتباطي از نظر طراحي نقشه وكاربرد نماپردازي درميان باغ بزرگ پاسارگاد با كاخ‌ هاي دروازه، اختصاصي و بار نشان ميدهد كـه مشخص ميشود طراح همه ي ي آن‌ها، يك نفر بوده و آن كاخ‌ ها هم نتيجه سليقه كورش كبير بوده‌ اند. كتيبه‌ هاي سه زبانه عيلامي، پارسي و اكدي بر روي جرزها و درگاههاي آن سه كاخ، تاييد ديگري‌اسـت كـه اين كاخ‌ ها توسط كوروش كبير ساخته شده‌ اند.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  زندگي نامه كوروش كبير + اشعار زيبا براي روز جهاني كوروش كبير

  بدنه اصلي كاخهاي پادشاهي كوروش كبير درپاسارگاد از سالنهاي ستون‌ دار تشكيل شده‌ اسـت. تالار عمومي «كاخ S» حدوداً در سال 539 پيش ازميلاد ساخته شده بود.تالار ستون‌ دار آن 2 رديف 4 ستوني دارد و كاخ مسكوني كوروش «كاخ P» بين سال هـاي 530 تا 535 پيش از ميلاد بنا شده‌ اسـت. سالن ستون‌ دار اين كاخ پنج رديف ستون ودر هر رديف شش ستون دارد، و سرسراي آن درجنوب شرقي بـه ابعاد 75٫5×9٫3 متر اسـت.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  كاخ دروازه در حدود شرقي محوطه ي اصلي قرار دارد وشامل يك تالار ستوندار با نقشه ي 4 ضلعي و ابعاد 25٫5×28٫5 متر اسـت و 8 رديف ستون دارد. كوشك‌هاي A و B كـه درشرق و جنوب باغ شاهي قراردارند، احتمالا 2 ورودي بـه باغ سلطنتي بوده‌اند. از اين 2 كوشك B بهتر حفظ شده‌ اسـت كـه اين كوشك با ابعاد 11٫7×10٫1 متر از يك سكوي 4 ضلعي از سنگ هـاي آراسته تشكيل شده‌ اسـت.

  مغرور و خودپسند مباش

  زيرا انسان مغرور چون مشك پرباد اسـت

  واگر باد آن خالي شود چيزي باقي نماند

  ديوار نوشته‌ ها

  سه كتيبه كوچك از كوروش كبير بـه زبانهاي پارسي باستان، ايلامي و اكدي بـه دست آمده اسـت كـه بخشهايي ازآن آسيب ديده بود.2 گونه كتيبه‌ هاي سه زبانه كوروش كبير «cma,cmc» روي سه بناي جايگاه اصلي پاسارگاد «يا درنسخه‌ هاي متعدد نوشته شده» بـه دست آمده اسـت. اولين بنا «cma» رواقي اسـت مشرف بـه جايگاه كـه – درِ R – نام دارد. اين رواق نقش برجسته‌ اي دارد كـه فرشته‌ اي بال دار را نشان مي دهد.

  اس ام اس و متن تبريك روز كوروش كبير +عكس مناسبتي روز جهاني كوروش كبير و زندگي نامه

  جمله هاي زيبا براي روز جهاني كوروش

  اين اثر تا اواخر قرن گذشته بعنوان نمونه‌ اي از كتيبه‌ هاي cma برپا بوده اسـت.اگر در نظر بگيريم كـه سازندگان پاسارگاد برايجاد تقارن دركارهاي تزئيني و بويژه كتيبه‌ ها، ارجحيت قائل بوده‌ اند، احتمال دارد كـه سابق براين حداقل 8 نسخه از اين كتيبه روي بنا وجود داشته باشد.

  از پست فطرت و بداصل

  قرض مگير و وام مده

  زيرا تنزيل زياد بايد داد

  و همواره بر درخانه تـو بايستد

  و كسان بگمارد

  واين براي تـو زيانِ بزرگي اسـت

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: اس,ام,اس,و,متن,تبريك,روز,كوروش,كبير,+عكس,مناسبتي,روز,جهاني,كوروش,كبير,و,زندگي,نامه،
 ساعت : ۰۹:۵۷:۱۶
نویسنده : sam
نظرات (0)

مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

 • مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  امروز با معروف ترين سلبريتي هاي مسلمان و همچنين سلبريتي هايي كـه علاقه خود رابه دين اسلام نشان داده اند آشنا ميشويم. همچنين امروز با بي ادعاترين و خاكي ترين سلبريتي ها نيز آشنا ميشويم. در ادامه از جانت جكسون و اسنوپ داگ مسلمان گرفته تا اما واتسون و ريتا اورا بي ادعا و خاكي، با اين چهره هاي مشهور بيشتر آشنا ميشويم. با پارس ناز همراه بمانيد.

  اسلام آوردن اين سلبريتي‌ها در نوع خود جالب توجه اسـت چرا كـه باوجود ثروت و مكنت بازهم آرامش و رستگاري را در اسلام پيدا ميكنند. در همين ابتدا بـه اين نكته اشاره كنيم «بعضي از سلبريتي‌ هاي اين ليست مسلمان شدن خودرا رسما اعلام نكرده‌ اند» اما بـه شيوه‌هاي مختلف از گرويدن بـه اسلام خبر داده‌اند و از آنجايي كـه بازار شايعات هميشه داغ اسـت در نتيجه نميتوان نظر قطعي در خصوص مسلمان‌ شدن برخي آن‌ها صادر كرد.

  مسلمان شدن محمد علي كلي

  نخستين سلبريتي سرشناسي كـه دراين ليست بـه او اشاره مي كنيم كسي نيست بـه غير از محمد علي كلي. وي كـه بي شك مي‌شناسيدش برترين بوكسور تاريخ بودو در بيرون از رينگ بكس نيز بعنوان يك فعال مدني و فردي تأثيرگذار شناخته ميشد. محمد علي درسال 1962 با اليجا محمد آشنا شد و همين آشنايي باب گرويدن كلي بـه اسلام رابه روي او باز كرد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  وي كـه با نام كاسيوس كلي شناخته ميشد پس از اين كـه بـه اسلام گرويد نام محمد را براي خود برگزيد و فاميلي‌اش رابه علي تغيير داد تا اسم و فاميل وي براي هميشه جلوه‌اي از اسلام داشته باشد. كلي زماني كـه ترامپ بعنوان كانديد رياست جمهوري مدعي شد ايالات امريكا بايد جلوي ورود مسلمانان بـه اين كشور را بگيريد، با انتشار بيانه‌اي رسمي اين گفته را نكوهش كرد.

  مسلمان شدن جنت‌ جكسون

  اگر بـه مايكل جكسون علاقه داشته باشيد بي شك جنت جكسون را نيز مي‌شناسيد، وي از سن هفت سالگي بـه موسيقي و خوانندگي علاقه پيدا كرد ودر بزرگسالي همانند برادرش افتخارهاي زيادي در موسيقي كسب كرد و بـه گفته مجله فوربز جنت جكسون يكي از ثروتمندترين خانم‌ها در زمينه موسيقي و خوانندگي اسـت.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جنت جكسون درسال ۲۰۱۳ با يك بازرگان اهل قطر ازدواج كرد، اين ازدواج باعث شد تا جنت با دين اسلام از نزديك آشنا شود و مدتي بعد نيز خبر مسلمان شدن جنت را در رسانه‌‌ها شاهد بوديم. جنت جكسون دين اسلام را تمام و كمال پذيرفته و عكس‌هاي زيادي را از شاهد هستيم كـه حجاب كامل اسلامي را رعايت كرده اسـت.

  مسلمان شدن آيس كيوب

  علاقه‌مندان بـه سبك موسيقي رپ آيس كيوب رابه خوبي مي‌شناسند، وي مدت‌هاي زيادي اسـت كـه مسلمان شده و از سال ۱۹۹۵ بـه دين اسلام گرويده اسـت. آيس كيوب دركنار خوانندگي دستي در فيلمسازي و بازيگري نيز دارد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  آيس كيوب از جانب MTV بعنوان هفتمين رپر موفق دنيا شناخته مي شود و بـه‌رغم اين كـه بـه ۵۰ سالگي نزديك مي شود بازهم همان‌ گونه فعال و پرتلاش در زمينه‌هاي مختلف هنري مشغول بكار اسـت.

  اسنوپ داگ

  اين رپر و سلبريتي سرشناس و مشهور سبك زندگي عجيب و پرفراز و نشيبي دارد. اگر سرگذشت اسنوپ داگ را مطالعه كرده باشيد حتما بـه خوبي مي دانيد كـه وي تا كنون چندين بار نام و مذهب خودرا تغيير داده اسـت و ثبات زيادي دراين زمينه ندارد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  دراين بين جالب اسـت بدانيد اسنوپ داگ درسال ۲۰۰۹ بـه دين اسلام روي آورد اما مدتي بعد خبر هـاي ديگري در خصوص دين وي مطرح شد ازآن زمان بـه بعد هم تاكيدي روي مسلمان بودن اسنوپ داگ نشده اسـت اما با توجه بـه سبك زندگي و شخصيتي كـه از او سراغ داريم اميدواريم اسلام چشم اسنوپ داگ را باز كرده باشد.

  شكيل اونيل

  شكيل اونيل بعنوان يكي از 50 ستاره برتر دنياي بسكتبال شناخته ميشود و با ۲ متر و ۱۶ سانتي‌متر قد يكي از غول‌هاي بسكتبال دنيا بود. شكيل اونيل كارنامه بسيار درخشاني در بسكتبال دارد اما داستان دين او بسيار پيچيده و جالب اسـت.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  مادر شكيل اونيل مسيحي و پدرش مسلمان بودو در نتيجه شكيل اونيل نيز با قرار گرفتن در پرتو نور اسلام، اين دين مقدس را انتخاب كرد.

  فريد زكريا

  اگر اهل تماشاي اخبار باشيد بـه احتمال زياد فريد زكريا، مجري موفق شبكه سي‌.‌ان‌.‌ان را مي‌شناسيد. زكريا دركنار شهرتي كـه در امر خبرنگاري و مجري‌گري براي خودش بـه هم زده اسـت زندگي خصوصي بسيار ساكت و آرامي دارد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  او ازآن دسته سلبريتي‌ هايي بـه حساب مي آيد كـه خبري از زندگي خصوصي او بـه بيرون درز نميكند. زكريا مدعي اسـت دين اسلام رابا جان و دل قبول دارد اما بـه دستورات اين دين در زندگي شخصي خود رعايت نميكند.

  مايك تايسون

  مايك تايسون سابقه درخشاني در مشت‌زني دارد و زندگي پر حاشيه‌اي را نيز در داخل رينگ و خارج ازآن دنبال كرده اسـت. يكي از جالب‌ترين حادثه‌هايي كـه مايك تايسون در رينگ بكس ايجاد كرد گاز گرفتن گوش حرف خود دريك مسابقه بكس بود. اين امر حاشيه‌هاي زيادي را براي تايسون بـه دنبال داشت. گفته ميشود تايسون چيزي حدود ۳۰۰ ميليون دلار از مشت‌زني درآمد داشته اسـت كـه بيشتر اين پول رابه باد داده.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  داستان گرويدن تايسون بـه اسلام نيز قضيه جالبي اسـت. تايسون درسال ۱۹۹۲ بدليل تجاوز جنسي راهي زندان شد و ۳ سال آب خنك خورد. وي مدعي بود دراين مدت كتاب‌هاي مالكوم ايكس را مطالعه كرده و همين كتاب‌ها باعث شد تا وي بـه اسلام روي آورد. بـه دنبال مسلمان شدن تايسون نام ملك عبد العزيز را براي خود برگزيد.

  اي كان

  اين رپر اهل سنگال نخستين اثر خودرا در ۱۵ سالگي منتشر كرد و مدتي بعد بدليل پخش مواد مخدر بـه زندان افتاد تا اين كـه نهايتاً راه خود رابه كشور آمريكا پيدا كرد ودر سال ۲۰۰۴ با انتشار نخستين آلبوم خود بـه شهرت جهاني رسيد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  اي كان مسلمان اسـت و بـه مسلمان بودن خود افتخار مي كند. او در حال حاضر ۳ زن دارد و مدعي اسـت اسلام دست او را براي چند همسر بودن باز گذاشته اسـت.

  دكتر آز

  اينروزها پزشك آز در بين ايراني‌ها بـه چهره‌ شناخته شده‌اي تبديل شده اسـت ودر دنيا نيز بعنوان مردي كـه در برنامه‌هاي سلامتي حضور موفقي دارد شهرت و آوازه خوبي براي خودش دست و پا كرده اسـت.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جالب اسـت بدانيد پدر و مادر محمت آز كـه مـا او را با نام پزشك آز مي‌شناسيم مسلمان بودند و گفته مي شود محمت پدري بسيار سخت‌گير داشته و مادرش نيز مسلمان بسيار پايبندي اسـت.

  ماهرشالا علي

  كمتر كسي ماهرشالا علي را قبل از دريافت جايزه اسكار مي‌شناخت اما زندگي ماهرشالا بـه واسطه دريافت جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد در فيلم مهتاب زير و رو شد و بـه يكي از سلبريتي‌هاي سرشناس مسلمان تبديل شد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جالب اسـت بدانيد ماهرشالا علي از ابتدا مسلمان نبود ودر سال ۱۹۹۹ بـه دين اسلام گرويد. ماهرشالا از منتقدين سياست‌ هاي ضد اسلام‌گرايانه دولت كشور آمريكا اسـت و از هر فرصتي براي انتقاد بـه اين سياست‌ها استفاده كرده اسـت.

  عمر شريف

  بازي عمر شريف در فيلم‌هاي پزشك ژيواگو و لورنس عربستان او رابه چهره‌اي جاودان در سينماي جهان تبديل كرد. عمر شريف در ابتدا با نام ميشل ديميتري شلهوب از جانب پدر و مادرش نامگذاري شده بود بود زاده مصر بود. وي درخانواده‌اي كاتوليك بزرگ شد و تا دوران جواني مسيحي باقي ماند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  تا اين كـه پس از ورود بـه سينما با يكي از هنرپيشه‌‌هاي زيبارو با نام فاتن حمامه آشنا شد و دل بـه او باخت. دست برقضا حمامه مسلمان بودو از آنجايي كـه آتش عشق عمر شريف خاموش نمي‌شد قبول كرد بـه خاطر ازدواج با حمامه دين اسلام را انتخاب كند. در نتيجه نام خود رابه عمر الشريف تغيير داد.

  مالكوم ايكس

  تعداد زيادي از نظريه‌پردازان مالكوم ايكس ار بعنوان يكي از تاثيرگذارترين شخصيت‌هاي سياه‌پوست در تاريخ كشور آمريكا مي‌شناسند. مالكوم ايكس در اوايل كودكي از نعمت داشتن پدر محروم شد و مادرش نيز فرصتي براي مادري كردن در حق فرزندش پيدا نكرد. مالكوم نتوانست ادامه تحصيل دهد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  ودر نهايت بـه جرم سرقت بـه مدت ۱۰ سال بـه زندان افتاد. او در زندان بـه مطالعه كتاب‌هاي مذهبي روي آورد و با سياه‌پوستان مسلمان آشنا شد اين آشنايي گرويدن مالكوم ايكس بـه اسلام رابه دنبال داشت. وي تبليغات زيادي براي اسلام در ايالات امريكا انجام داد و سياه‌پوستان زيادي رابه اسلام سوق داد.

  بريتني اسپيرز

  اين خواننده پرطرفدار فراز و نشيب‌هاي زيادي را در طول زندگي‌اش تجربه كرده اسـت و پس از جدايي از همسر اولش با مشكلات روحي زيادي روبه‌رو شد، درسال ۲۰۰۸ خبري جالب در رسانه‌ ها منتشر شد كـه از گرويدن بريتني بـه اسلام حكايت داشت.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  از قرار معلوم بريتني در آن زمان بـه عدنان غليب، يكي از عكاس‌هاي مشهور دل بسته بودو براي ازدواج با او مسلمان شد. ناگفته نماند عدنان و بريتني سرنوشت خوبي نداشتند و ازآن زمان تا كنون بريتني صحبتي از مسلمان شدن خود بـه ميان نياورده اسـت.

  مايكل جكسون

  شايعات مخلتفي در خصوص دين مايكل جكسون مطرح شده اسـت و افراد مخلتفي سعي دارند مايكل رابه دين‌هاي مختلفي مربوط كنند. دراين بين يكي از مهم ترين شايعات در خصوص دين مايكل جسكون درسال ۲۰۰۸ مطرح شد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  در آن زمان گفته شد كـه مايكل جكسون مسلمان شده اسـت و نام خودرا نيز بـه ميكائيل «Mikael» تغيير داده اما شوربختانه عمر مايكل بدنيا نبود و مدتي بعد دار فاني را واع گفت تا شايعه مسلمان شدن مايكل جكسون براي هميشه بعنوان يك راز بزرگ باقي بماند.

  مدونا

  اين ستاره پرفروغ دنياي موسيقي كـه اينروزها ۶۰ سالگي زندگي‌اش را پشت‌سر مي گذارد هنوز هم زيبا و جذاب اسـت و با انرژي فعاليت‌هاي هنري خودرا دنبال ميكند. مدتي پيش مدونا بـه هواداران خود گفت كـه قرآن مي خواند و همين امر باعث شد تا گمانه‌زني‌هايي در خصوص مسلمان شدن مدونا مطرح شود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  اين گمانه‌زني‌ها هرگز اثبات نشد و بعيد بنظر مي رسد در آينده نيز چيزي در خصوص دين مدونا بشنويم اما بـه هر ترتيب شايعه‌ مسلمان‌ شدن مدونا را نميتوان دستكم گرفت.

  نيل آرمسترانگ

  چيزهاي زيادي در دنياوجود دارد كـه يك انسان بعنوان نخستين كسي بـه آن‌ها دست پيدا كرده مي تواند بـه اين دستاورد خود افتخار كند اما افتخار نيل آرمسترانگ تكرار نشدني اسـت و با فردي طرف هستيم كـه بـه‌عنوان نخستين انساني شناخته مي شود كـه روي كره ماه قدم گذاشته اسـت. گفته مي شود كـه نيل آرمسترانگ مسلمان اسـت و از قرار معلوم داستان مسلمان شدن جالبي هم دارد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  آن گونه كـه پيداست آرمسترانگ در همان چند ساعتي كـه روي كره ماه مشغول بـه پياده‌روي بود طنين صداي اذان بـه گوشش ميرسد و اين صدا در گوش او ماندگار ميشود تا اين كـه روزي در قاهره دوباره صداي اذان را مي شنود. وي از اطرافيان در خصوص اين صدا مي‌پرسد و بـه او ميگويند كـه اين صداي اذان اسـت، در نتيجه شنيدن صداي اذان در كره ماه باعث گرويدن نيل آرمسترانگ بـه اسلام مي شود.


  و در ادامه مشهورترين سلبريتي هاي خاكي و بي ادعا

  دنياي سلبريتي‌ها پر شده از چهره‌هاي سرشناسي كـه غرق در ثروت و مكنت هستند و سوار بر جت‌هاي شخصي و خودرو هـاي گران‌قيمت بـه چشم ميخورند. دركنار سلبريتي‌ هايي كـه حسابي خودشان را ميگيرند و تمايلي بـه زندگي معمولي و حضور در بين افراد عادي ندارند، سلبريتي‌هايي را نيز شاهد هستيم كـه اهل فخر فروشي نيستند و آسان‌تر از چيزي كـه فكر كنيد در جامعه حاضر ميشوند.

  آنجلينا جولي

  آنجلينا جولي يكي از سرشناس‌ترين سلبريتي‌هاي هاليوودي اسـت و بـه لحاظ ثروت و دارايي نيز بـه اندازه‌اي پول دارد كـه حساب اين پول‌ها از دستش در رفته اسـت. با اين حساب انتظار ميرود آنجلينا جولي هرگز در مكان‌هاي عمومي همانند يك انسان عادي ظاهر نشود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  اما چنين باوري درست نيست و حدود ۳ سال پيش سرنشينان يك هواپيماي مسافربري معمولي در كمال تعجب مشاهده كردند كـه آنجيلنا جولي بـه همراه خانواده‌اش سوار اين هواپيما شدند. اين هواپيما عازم پاريس بودو آنجلينا جولي بـه همراه بچه‌هايي كـه بـه فرزند خواندگي گرفته اسـت خيلي عادي همانند ساير مسافرين دراين هواپيما حضور پيدا كردند.

  كريستن بل

  اين سلبريتي‌ ۳۸ ساله كـه پول و ثروت زيادي هم دارد تا مي تواند از شهرت دوري ميكند و سعي دارد تا زندگي معمولي داشته باشد. كريستن بل با ثروتي كـه دارد ميتواند از بهترين فروشگا‌ه‌هاي هر شهري بـه صورت اختصاصي بازديد و خريد كند اما ترجيح مي دهد دركنار مردم عادي بـه خريد برود و هم صحبت بودن با افراد جامعه رابه گوشه‌گيري و پنهان شدن پشت طلا و ثروت ترجيح ميدهد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جالب اسـت بدانيد كريستن بل براي خريد بـه دنبال كوپن‌هاي تخفيف ميگردد و فروشگاه‌هايي را انتخاب ميكند كـه فستيوال‌هاي فروش خوبي گذاشته باشند.

  كيت هاتسون

  بيشتر سلبريتي‌ها هزار و يك خدم و حشم دارند كـه تمامي كارهاي روزانه آن‌ها را انجام ميدهند. اما كيت هاتسون ازآن سلبريتي‌ هايي اسـت كـه حاضر نميشود لذت خريد كردن رابه دستيارانش واگذار كند و همانند يك انسان معمولي براي خريد بـه فروشگاه مي رود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  بهمين دليل اسـت كـه گاه و بيگاه عكسهايي از كيت هاتسون در حال خريد خوراكي و مايحتاج معمولي روزانه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر ميشود.

  ريس ويترسپون

  كمتر سلبريتي را سراغ داريم كـه اهل رانندگي در خيابان‌هاي پرترافيك باشد ودر بيشتر مواقع سلبريتي‌ها فقط براي تفريح رانندگي ميكنند ودر ساير موارد راننده‌اي كـه استخدام كرده‌اند آن‌ها رابه مقصد ميرساند. وظيفه رسيدگي بـه اتومبيل نيز بر عهده همين راننده اسـت.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  اما داستان ريس ويترسپون فرق ميكند و با سلبريتي طرف هستيم كـه نه تنها ترجيح مي دهد بـه تنهايي رانندگي كند بلكه حتي براي پركردن باك بنزين خودروي خود نيز بدون كمك گرفتن از كسي اقدام ميكند. در همين راستا چندين بار ريس ويترسپون در پمپ‌بنزين در حال پركردن باك ماشين مشاهده شده اسـت، اين امري چيزي اسـت كـه كمتر در بين سلبريتي‌ها سراغ داريم.

  جسيكا آلبا

  اينروزها كمتر از جسيكا آلبا خبري ميشنويم و طرفداران اين هنرپيشه مشهور چشم‌انتظار خبر هـاي بيشتري از آلبا هستند. جالب اسـت بدانيد جسيكا آلبا خيلي هم علاقه‌مند بـه خبرسازي و ايجاد حاشيه نيست و زندگي معمولي و بي‌سروصدا رابه زندگي پرحاشيه بسياري ديگر از سلبريتي‌ها ترجيح ميدهد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جسيكا آلبا زندگي كاملاً معمولي دارد و بـه تنهايي براي خريد مايحتاج منزل بـه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مراجعه مي كند. اين امر باعث شده تا عكس‌هاي زيادي را از جسيكا آلبا در حال خريد و حمل سبد‌‌‌ پر از كالا شاهد باشيم.

  سارا ميشل گلر

  اين هنرپيشه جذاب هاليوود كـه بازي وي در سريال buffy the vampire slayer را هرگز فراموش نمي كنيم مدتي اسـت از حواشي دنياي سلبريتي‌ها كناره گرفته و بـه زندگي معمولي و ساكت رو آورده اسـت. سارا ميشل گلر براي خريد كردن وسواس زيادي دارد و اهل ولخرجي نيست.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  بهمين دليل حراجي‌ها و فستيوال‌هاي فروش رابه فال نيك مي گيرد و هميشه بـه دنبال خريد كالاهاي ارزان‌قيمت اسـت. سارا ميشل گلر در گفتگو‌هاي خود نيز بدون اين كـه از اين امر احساس شرمندگي كند مدعي اسـت از خريد كالاهاي ارزان‌قيمت لذت ميبرد و هميشه بـه دنبال خوردن خوراكي‌هاي خوشمزه با قيمت‌هاي مناسب اسـت.

  جنيفر لوپز

  اين ستاره دنياي هاليوود دركنار هنر علاقه زيادي تجارت دارد ودر حوزه‌هاي مختلفي فعال اسـت كـه دراين زمينه ميتوان بـه برند توليد لباس jlo اشاره كرد، با اين حساب انتظار مي رود سلبريتي كـه دركنار ثروت هنگفتش چندين برند توليد لباس و پوشاك لاكچري دارد هميشه بهترين لباس‌ها را بپوشد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  اما واقعيت چيز ديگري اسـت و جنيفر لوپز خيلي هم اهل پوشيدن لباس‌هاي گران‌قيمت و فخر فروشي نيست. در‌واقع جنيفر لوپز عاشق زندگي معمولي و ساده اسـت و ديده شده كـه لباس‌هايي با قيمت بسيار كم در حد ۲۵ دلار بر تن كند.

  جنيفر لارنس

  اين بازيگر دارنده جايزه اسكار كـه اينروزها ثروت زيادي بـه جيب زده اسـت زندگي ساده‌تر از چيزي كـه فكرش را بكنيد دارد. جنيفر لارنس اهل تجملات و زندگي لاكچري نيست و براي ثابت كردن اين امر هنوز در آپارتماني زندگي ميكند كـه قبل از مشهور شدن بـه آن نقل مكان كرده بود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  بـه اين ترتيب در زندگي جنيفر لارنس خبري از خانه‌هاي اشرافي نيست، از طرف ديگر لارنس علاقه‌اي بـه راندن خودرو هـاي گران‌ قيمت نيز ندارد و سوار بر يك خودروي شورولت ولت بـه محل كار خود مراجعه مي كند.

  مارگو رابي

  بـه احتمال زياد مارگو رابي را در فيلم the wolf of wall street بـه خاطر داريد، دراين فيلم رابي زندگي اشرافي داشت و غرق در پول و مال دنيا بود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  رابي در زنگي شخصي نيز چيزي كم ندارد و پولش از پارو بالا مي رود اما اين ستاره درخشان هاليوود با لباس‌هاي بسيار معمولي در خيابان ظاهر ميشود و از خوراكي‌فروشي‌هاي خياباني غذا ميخرد. مارگو رابي زندگي معمولي دارد و گاه و بيگاه در گوشه‌ و كنار شهر محل زندگي خود با ظاهري كاملاً ساده بـه چشم ميخورد.

  آماندا سايفرد

  اين بازيگر ۳۲ ساله هاليوود كـه بازي وي در فيلم mama mia را هرگز فراموش نميكنيم شخصيت بسيار ساده و افتاده‌اي دارد. آماندا سايفرد تا جاييكه ميتواند از تجملات دوري مي كند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  او بجاي اين كـه خريد مايحتاج روزانه خود رابه دستيارانش واگذار كند ترجيح ميدهد همانند يك بانوي خانه‌دار بـه فروشگاه‌هاي موادغذايي مراجعه كند و با سبدي پر از خوراكي و مواد مورد نياز منزل راهي خانه‌اش شود.

  ونسا هاجنز

  سلبريتي‌ها تلاش زيادي مي كنند تا بـه موفقيت و شهرت برسند ودر بين مردم مشهور شوند اما پس از مشهور شدن خودشان را نظرها پنهان مي كنند و بـه دنبال گوشه امني هستند تا دور از چشم سايرين زندگي عادي داشته باشند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  وسا هاجنز نيز يكي از همين سلبريتي‌هاست كـه علاقه‌اي بـه زندگي اشرافي و مجلل ندارد و زندگي معمولي را ترجيح مي‌‌دهد. بهمين دليل ونسا هاجنز همانند انسان‌هاي معمولي با لباس اساني جلوي دوربين ظاهر شد تا بـه طرفدارانش ثابت كند كـه او هم يك انسان معمولي اسـت و هيچ ابايي از سبك زندگي ساده و بي‌ريا ندارد.

  اوا مندس

  اين ستاره ۴۴ ساله زيبارو كـه هميشه خنده بر لب دارد بـه زندگي معمولي افتخار مي كند. جالب اسـت بدانيد حدود ۱۰ سال پيش انجمن جراحان زيبايي ايالات امريكا از متخصصان زيبايي، نظر سنجي در خصوص انتخاب بهترين لبخند انجام دادند ودر اين نظر سنجي لبخند اوا مندس با كسب ۳۸ درصد رأي توانست عنوان بهترين لبخند را ازآن خود كند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  انصافاً هم بايد گفت لبخند اوا مندس سرشار از سادگي و محبت اسـت و اين امر را مي توان در سبك زندگي مندس نيز مشاهده كرد. مندس تمامي امور روزانه خودرا شخصاً انجام مي دهد و خريد لوازم مورد نياز خانه را هرگز بـه دستيارانش محول نمي كند. بهمين دليل احتمال مشاهده اوا مندس در فروشگا‌ه‌هاي مختلف در حاليكه سبد خريد در دست دارد بسيار زياد اسـت.

  ريچل بيلسون

  بـه احتمال زياد شـما هم تعريف‌هاي زيادي از مسافرت سلبريتي‌ها شنيده‌ايد، اين تعريف‌ها بي‌دليل نيست و سلبريتي‌ها سوار بر كشتي‌هاي شخصي و جت‌هاي اختصاصي مسافرت ميكنند اما اين گفته‌ها در خصوص ريچل بيلسون صدق نميكند و با سلبريتي طرف هستيم كـه احتياجي بـه مسافرت‌هاي گران‌قيمت نميبيند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  ريچل براي مسافرت سوار هواپيماهاي مسافري معمولي ميشود ودر فرودگاه نيز همانند يك مسافر ساده و معمولي پدر و مادرش بـه استقبالش مي آيند. ريچل بيسلون عاشق زندگي ساده و دور از حاشيه اسـت و از حضور با لباس‌هاي معمولي جلوي دوربين ابايي ندارد.

  زويي دشانل

  اين بازيگر مشهور كـه هنرنمايي وي در سريال استخوان ‌ها را حتما بـه ياد داريد در زندگي شخصي بسيار صرفه‌جو اسـت. اين امر را ميتوان با نگاهي بـه اسناد دارايي‌هاي زويي در حين پرونده طلاقش متوجه شد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  دراين اسناد مشخص شد كـه زويي دشانل چيزي بيشتر از ۱ ميليون دلار پس انداز كرده اسـت و كارت‌هاي اعتباري زيادي دارد كـه از هيچ‌كدام ازآن‌ها خريدي نداشته اسـت. با اين حساب انصافاً بايد بـه زويي براي اين همه ي صرفه‌جويي تبريك گفت چرا كـه كمتر سلبريتي‌ را سراغ داريم كـه دراين حد صرفه‌جويي كند.

  ليدي گاگا

  اين فوق ستاره هاليوود هميشه با ظاهري عجيب و غيرطبيعي جلوي دوربين ظاهر ميشود و مشخص اسـت هركدام از لباس‌هاي ليدي گاگا قيمت‌هاي نجومي دارند اما ليدي گاگا با زندگي ساده و كم خرج غريبه نيست و گاهي اوقات براي خريد با لباس‌هاي معمولي از منزل بيرون ميرود.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جالب‌ اينجاست كـه ليدي گاگا با داشتن ثروت افسانه‌اي، حراجي‌ها و كوپن‌هاي فروش را از دست نميدهد از هر فرصتي براي خريد در فستيوال‌هاي فروش با قيمت‌هاي مناسب بهره مي گيرد.

  جنيوري جونز

  بازي جنيوري جونز در سريال mad men بـه اندازه‌اي جذاب بود كـه هنرنمايي او موفقيت و شهرت زيادي برايش بـه دنبال داشت. اين هنرپيشه با استعداد كـه نامزدي بهترين بازيگر زن را نيز در كارنامه خود دارد از زندگي معمولي و ساده استقبال مي كند و علاقه زيادي دارد تا تمامي كارهاي شخصي و امور خانه‌اش رابه تنهايي انجام دهد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  جنيوري بـه نقاشي و طراحي علاقه زيادي دارد و گفته ميشود شخصاً آستين بالا زده و خانه‌اش را رنگ كرده اسـت. وي طراحي داخل منزل خودرا نيز شخصاً انجام داده اسـت.

  هيلاري سوانك

  هيلاري سوانك دو بار جايزه اسكار رابه خانه برده اسـت و افتخاري نيست كـه در دنياي سينما ازآن خود نكرده باشد اما اگر خبر هـاي سلبريتي‌ها را دنبال نماييد مشاهده خواهيد كرد كـه خبر چنداني از اين هنرپيشه با استعداد نيست. دليل اين امر روشن اسـت چرا كـه هيلاري سوانك اصلاً اهل خبرسازي و حاشيه نيست و زندگي ساده و معمولي را ترجيح ميدهد.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  از طرف ديگر هيلاري سوانك كـه اينروزها غرق در ثروت و شهرت اسـت كودكي و نوجواني سختي داشته و بـه خوبي با مشكلات زندگي عادي آشناست. بهمين دليل اسـت كـه هيلاري زندگي معمولي دارد و گاه و بيگاه در فروشگاه‌هاي معمولي و خيابان‌هاي شهر محل اقامت خود در بين ساير مردم بـه چشم ميخورد.

  هالي بري

  هالي بري يكي از مستقل‌ترين بازيگران زن هاليوود اسـت و بازي وي در نقش‌هاي اكشن و نفس‌گير باعث شده تا تصور هالي بري دريك زندگي معمولي براي هواداران باورپذير نباشد. اما هالي بري بيشتر از چيزي كـه فكرش را بكنيد معمولي زندگي مي كند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  هالي بري علاقه‌اي بـه سوارشدن بر خودرو هـاي گران‌قيمت و لوكس ندارد و خيلي از مواقع هالي در مترو يا ساير وسيله‌هاي اياب‌و‌ذهاب عمومي مشاهده شده اسـت. هالي بري در گفتگو‌اي گفت نگران اسـت تا ثروتش را از دست بدهد و بهمين دليل زندگي معمولي رو كم‌خرجي را انتخاب كرده.

  سارا جسيكا پاركر

  اين بازيگر مشهور و ۵۳ ساله آمريكايي همانند بسياري ديگر از بانوان علاقه زيادي بـه خريد دارد اما اهل خريد‌هاي گران‌قيمت و لباس‌هاي اشرافي نيست و بيشتر توجه بـه حضور در فستيوال‌هاي فروش و حراجي‌هاي لوازم ارزان‌قيمت دارد. سارا جسيكا پاركر براي لباس و پوشاك خود بـه‌هيچ‌وجه سخت‌گيري نميكند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  بهمين دليل عكس‌هاي زيادي در گوشه و كنار اينترنت از سارا با لباس‌هاي معمولي و ارزان‌قيمت بـه چشم مي خورد. جالب اينجاست كـه حتي فرزندان جسيكا پاركر نيز لباس و پوشاك گران‌قيمتي نميپوشند و پسر كوچكش علاقه زيادي بـه پوشيدن لباس‌هاي معمولي و ساده دارد.

  اما واتسون

  اين بازيگر جوان و خوش‌آتيه انگليسي كـه ايفاي نقش در مجموعه فيلم‌هاي هري پاتر او را بـه پول و ثروت هنگفتي رساند زندگي ساده و كم‌خرجي را انتخاب كرده اسـت. اما واتسون توجهي بـه مسائل پيش‌پاافتاده ندارد و رؤياهاي بزرگ‌تري را دنبال مي كند.

  مشهورترين سلبريتي هاي مسلمان + خاكي ترين سلبريتي ها

  براي همين بجاي اين كـه پولش را براي خريد لباس وپوشاك گران قيمت خرج كند وقت وسرمايه‌ اش را براي شركت دركلاس‌ هاي دانشگاه بـه خدمت گرفته تا آينده‌ درخشاني را براي خودش رقم بزند.اما واتسون در لندن زندگي مي كند اما بـه اندازه‌ اي لباس وپوشاك ساده ميپوشد كـه بعيد بنظر ميرسد اهالي لندن متوجه حضور وي درخيابان شوند.

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: مشهورترين,سلبريتي,هاي,مسلمان,+,خاكي,ترين,سلبريتي,ها،
 [ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]